Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej Msze św. w intencji dzieci nienarodzonych i ich rodziców. Zapraszamy na Nieszpory Maltańskie. Najbliższe we wtorek 9 maja w Katowicach i Tomaszowie Lubelskim. Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Projekty » Maltańskie Ośrodki Pomocy » Ośrodek w Katowicach
Polecamy
Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej: Akcja ratunkowa Babia Góra


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach


Opłatek Maltański 2014 Kraków (english)

XI Wieczór Maltański 2014 Kraków

więcej filmów >>>

Ośrodek w KatowicachA+A-A0

Maltański Ośrodek Pomocy w Katowicach

40-079 Katowice, ul. Gliwicka 2/2
Tel: 32 785 86 68      
E-mail: osrodek.katowice@pomocmaltanska.pl


"Pomoc Maltańska" na Śląsku działa już od 20 lat. W tym czasie organizowane były różne formy działań związanych z osobami niepełnosprawnymi – wyjazdy integracyjne, coroczne pielgrzymki do Lourdes, zagraniczne obozy młodzieżowe „Mała Malta”. W ostatnich latach znacznie poszerzyliśmy zakres naszych działań – coroczne obozy integracyjne dla osób niepełnosprawnych ( dorośli i dzieci ) w Szczyrzycu, Maltańska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych na Jasną Górę, Maltański Dzień Dziecka, Opłatek Maltański, obchody uroczystości św. Jana, pomoc żywnościowa dla potrzebujących w ramach programu PEAD.

W ramach Maltańskiej Służby Medycznej organizujemy zabezpieczenia medyczne różnego rodzaju imprez i wydarzeń, organizowanie i prowadzenie kursów Pierwszej Pomocy oraz transport medyczny.

Bierzemy czynny udział w akcji „ Wkręć się w pomaganie polegającej na zbieraniu plastikowych nakrętek w celu uzyskania funduszy dla osób potrzebujących np. rehabilitacji lub sprzętu rehabilitacyjnego.

Jedna ze szkół w Katowicach, gdzie udzielaliśmy im wsparcia nadała szkole imię Polskich Kawalerów Maltańskich - http://zss12.edupage.org/about/?subpage=2&

         We wszystkich powyższych działaniach bierzemy czynny udział zarówno w ramach powstałego w 2004 roku Maltańskiego Punktu Pomocy Środowiskowej (działalność w całości oparta na wolontariacie), jak i w ramach powołanego do życia w 2007 roku Maltańskiego Ośrodka Pomocy.

Swoją główną działalność Ośrodek opiera na realizacji projektów finansowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowaliśmy już szereg projektów.

         Obecnie przystępujemy do realizacji projektu systemowego „Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy III” , który jest realizowany w partnerstwie i jest kolejna edycja działań już zrealizowanych.

 

Podstawowe kryteria do wzięcia udziału w projekcie:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej w stopniu znacznym lub pierwszą grupą
 • Wiek: kobiety 16-60, mężczyźni 16-65
 • Status osoby niepracującej – nieaktywnej zawodowo

Wsparciem objęte są zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby z najbliższego otoczenia, rodziny.

W ramach projektu proponujemy różnego rodzaju formy wsparcia:

 • Indywidulane konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem
 • Konsultacje z różnego rodzaju specjalistami np. lekarz medycyny pracy, specjalista ds. niwelowania barier architektonicznych, rehabilitant, prawnik i wiele innych
  w zależności od potrzeb
 • Warsztaty Aktywizacji Zawodowej stacjonarne i wyjazdowe
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje  
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Wsparcie w kontynuacji nauki

Każdy rodzaj wsparcia charakteryzuje jeden bardzo ważny aspekt – indywidualne podejście do każdego z uczestników projektu. Wszystkie formy wsparcia są nieodpłatne.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy do naszego Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Jeżeli z jakichś powodów nie są Państwo w stanie sami do nas dotrzeć można skontaktować się z nami pod numerem telefonu – 32/785 86 68 lub mailowo – osrodek.katowice@pomocmaltanska.pl i umówić spotkanie
w miejscu zamieszkania. 

© 2017 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY