I Letnia Szkoła Kadetów Zachęcamy do wspólnej modlitwy Liturgią Godzin. Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Ludzie » Zarząd ZPKM
Polecamy
Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej: Akcja ratunkowa Babia Góra


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach


Opłatek Maltański 2014 Kraków (english)

XI Wieczór Maltański 2014 Kraków

więcej filmów >>>

Zarząd ZPKMA+A-A0

Aleksander hr. Tarnowski
Prezydent
 

Aleksander  Maria  Władysław  hr.  Tarnowski  h.  Leliwa,  Kawaler  Honoru i  Dewocji, jest członkiem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich od 1997 roku. Urodził  się  w  rodzinnym  majątku  w  Końskich  17 sierpnia  1934  roku,  jako syn  Władysława  i  Marii  z  hr.  Wielopolskich. Ojciec zaginął na Kresach Wschodnich we wrześniu 1939 roku (dane lista Białorsuka). Rodzina na początku okupacji niemieckiej została wyrzucona z domu a majątek zarekwirowany. Po  wojnie rodzinny majątek zostaje skonfiskowany przez  komunistów, Aleksander wyjeżdża z Krakowa na Wybrzeże, z którym związuje się rodzinnie i zawodowo. W  1958  r.  ukończył  Wydział  Budownictwa  Wodnego  Politechniki Gdańskiej,  a  w  1974  r. uzyskał  tytuł  doktora  nauk  technicznych.  Całe  życie  zawodowe  związany był z Instytutem Budownictwa Wodnego  Polskiej  Akademii Nauk w Gdańsku. Pracował we Francji i w krajach afrykańskich, jako specjalista od zapór wodnych. Autor i współautor wielu publikacji w prasie technicznej w tej dziedzinie. W latach 1989-94 był przewodniczący komisji zakładowej Solidarności w IBW PAN. Z żoną, Marią z Jeleńskich, (zmarłą w 2002 r.), ma córkę Annę i dwóch  synów Jacka i Tomasza, także członków  Zakonu Maltańskiego .Jerzy Baehr

Wiceprezydent

Współzałożyciel i starszy partner w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. Ukończył studia na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiował w Oxfordzie, Lejdzie i Trydencie. W 1992 roku obronił pracę doktorską na temat prywatyzacji. W latach 1985-1999 pracował jako wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Członek zarządu Associated European Energy Consultants – stowarzyszenia europejskich kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w zagadnieniach sektora energetycznego. W Polskim Związku Kawalerów Maltańskich od 1999 roku - Kawaler Honoru i Dewocji. W latach 2009-2013 dyrektor Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” w Poznaniu. W 2012 roku wybrany Wiceprezydentem Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich.

               

Maciej Koszutski
Wiceprezydent


Urodzony w 13.04.1952 roku w Wągrowcu. Absolwent VIII L.O. im. Adama Mickiewicza i Akademii Medycznej w Poznaniu. Doktor nauk Medycznych, o I i II stopniu specjalizacji w chirurgii ogólnej. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich od 1978 r. Obecnie pracuje jako starszy asystent Oddziału Transplantologii, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. A wcześniej od 1977 pracownik Szpitalnego Oddziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Wojskowego w Poznaniu a w 2011 Ordynator Szpitalnego Oddziału ratunkowego tego szpitala.

Od 1993 roku- wolontariusz w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej "Pomoc Maltańska" przy Parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu.
Kawaler Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego od 1995 r. W latach 1999- 2007 - dyrektor zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich " Pomoc Maltańska" w Poznaniu w tym czasie uzyskuje wyróżnienie "Sukces roku 2004- Liderzy Medycyny w Ochronie Zdrowia- w kategorii Lider Roku - Działalność Charytatywna". W 2004 r. zdobywa Nagrodę " Optimae Merito Archidioecesis Posnaniensis" ( medal biskupa Jordana ). Od 2007 r. I wiceprezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Laureat w Konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2012- Zawody Zaufania Publicznego" w kategorii Lekarz w woj. wielkopolskim. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - Komisja Historii i Filozofii Medycyny, a także Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. Od 1980 r. w związku małżeńskim z Barbarą Bednarską. Ojciec trzech zamężnych córek. Dziadek 2 wnuków i 3 wnuczek. Zainteresowania- historia ( w tym historia Zakonu Maltańskiego ), turystyka poznawcza, hippika, kynologia .


Xawery hr. Konarski 
Kanclerz

Adwokat, starszy partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 90-tych odbywał staże zagraniczne w Holandii i Niemczech. Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad wieloma ustawami z zakresu prawa nowych technologii.Żonaty z Alexandrą Moors, ma troje dzieci. Członek Związku Polskich Kawalerów Maltańskich od 2003 r.

 

Tomasz Zdziebkowski

Skarbnik

Tomasz Zdziebkowski urodził się w 1962 r. w Grodzisku Wlkp. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  gdzie w roku 1986 uzyskał tytuł magistra inżyniera a w latach 1986 – 1990 pełnił funkcje asystenta w Katedrze Fitopatologii . W 1990 uzyskał stypendium  Nuffield Foundation  i odbył szkolenie podyplomowe z zakresu zarządzania w Brooksby College w Wielkiej Brytanii.
Od roku 1991 związany z BDO Binder, międzynarodową firmą biegłych rewidentów i doradców finansowych. W 1994 roku odbył szkolenie z zakresu finansów przedsiębiorstw w Binder Hamlyn w Londynie.
Pracował w biurach BDO w Berlinie i Londynie. W latach 1994- 1998 Prezes Zarządu firmy BDO Polska zajmującej się badaniami  sprawozdań finansowych, przygotowaniem prospektów emisyjnych spółek giełdowych,  analizami  i oceną projektów inwestycyjnych oraz doradztwem z zakresu finansów i planowania strategicznego dla firm z różnych dziedzin gospodarki. Od roku 1998 Prezes Zarządu Top Farms Sp. z o.o. oraz członek Zarządu i Dyrektor Operacyjny Spearhead Int. Ltd., UK.
Absolwent IESE Business School University of Navarra, Advanced Management Program w latach 2006/ 2007. Członek Rady Nadzorczej grupy ubezpieczeniowej 4 Life Direct. Współzałożyciel Stowarzyszenia  „Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej” i przewodniczący jego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rewizyjnej Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu i  członek Korporacji Akademickiej „Roma”.
Szczęśliwy mąż i ojciec trzech córek. Jeździ na nartach, czyta dobre książki, lubi konie i myślistwo.Jan E. Rościszewski

Szpitalnik 

Jan Emeryk Rościszewski ur. 4 czerwca 1965 w Warszawie. Syn Marcina Rościszewskiego (1929-2002) profesora dr hab.geografii PAN i Elżbiety z Mańkowskich (1935). W okresie stanu wojennego działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom (1981-1983) oraz prowadził działalność poligraficzno – dystrybucyjną wydawnictw podziemnych. Ukończył w stopniu magistra historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1988) oraz Institut d’Etudes Politiques de Paris (1990). Pracował dla międzynarodowych instytucji bankowo-ubezpieczeniowych min. AXA, Azur. Od 1996 związany z Paribas, a od 1998 roku, jako prezes zarządu kierował Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., należącej do grupy BNPParibas. Równocześnie pełnił funkcję dyrektora generalnego Cardif Assurance Risques Divers w Polsce, przewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztylion-Arka PTE, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA, członka Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń, członka Rady Nadzorczej BBI Developement NFI S.A.  Z dniem 14 lipca 2016 roku został powołany na stanowisko Wice Prezesa PKO Banku Polskiego S.A. Jest filistrem korporacji akademickiej Konwent! Polonia. Od 2009 roku jest Kawalerem Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego, zaś od grudnia 2012 roku pełni funkcję szpitalnika Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, członkiem Warszawskiego Klubu Wysokogórskiego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Domus Polonorum. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta (2010), Bene Merito MSZ (2015). Autor i współautor książek historycznych oraz artykułów z dziedziny finansów i zarządzania min. w Rzeczpospolitej, Harvard Buissnes Review. Jest żonaty z Anną z Rościszewskich i ma czworo dzieci.


Piotr Rozwadowski
Członek Zarządu

Piotr Rozwadowski syn Stanisława i Teresy z Wysockich, ur. 17.01.1961 w Krakowie. Członek Zakonu Maltańskiego od 2012r. Elektryk, menadżer, absolwent Politechniki Śląskiej i University of Central Lancashire. Prezes firmy Belos-PLP S.A. w Bielsku-Białej  - polskiego oddziału amerykańskiej firmy Preformed Line Products. W roku 1996 wiceminister Ministerstwa Skarbu Państwa. Żona: Agnieszka z Jaworowskich, dzieci: Stanisław, Jan, Aleksandra, Hanna. 

 

 

 

 

Jerzy Donimirski  
Członek Zarządu

Jerzy Donimirski syn Witolda i Renaty Stablewskiej,  ur. 12.09.1960 r. w Krakowie.  Członek Zakonu Maltańskiego od 2001 r.   Architekt, absolwent Politechniki Krakowskiej.  Przedsiębiorca, założyciel Donimirski Pałac Pugetów Business Center  w Krakowie  -  firmy działającej na rynku nieruchomości od 1990r. Właściciel sieci Donimirski Boutique Hotels.    W małżeństwie z Anną Tarnowską , z tego związku narodzili się synowie Stefan, Władysław,  Jan i córki Helena i Maria. W latach 80-tych studiował i pracował w Akwizgranie  i Los Angeles. Był założycielem i  prezesem Stowarzyszenia Hotele Historyczne Polska. Wiceprezes Domus Polonorum organizacji zrzeszającej  miłośników dziedzictwa narodowego.  W ramach hobby Instruktor PZN, Sternik PZŻ i członek PZŁ. 

© 2017 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY