Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej Msze św. w intencji dzieci nienarodzonych i ich rodziców. Zapraszamy na Nieszpory Maltańskie. Najbliższe we wtorek 9 maja w Katowicach i Tomaszowie Lubelskim. Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Projekty » O projektach
Polecamy
Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej: Akcja ratunkowa Babia Góra


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach


Opłatek Maltański 2014 Kraków (english)

XI Wieczór Maltański 2014 Kraków

więcej filmów >>>

O projektachA+A-A0

Zapraszamy do projektów realizowanych aktualnie przez Fundację:

 

START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy

Projekt pn. „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 1 391 160,00 PLN
Wkład własny: 69 698,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 321 462,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 30.09.2018
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
- Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Opis projektu

Cel główny projektu: Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia zatrudnienia przez 120 osób, w wieku 18-65 lat, mieszkańców województwa mazowieckiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym należących do grupy osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i /lub znaczną, w okresie trwania projektu.

Grupa docelowa: 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-65 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

 • 80 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i 40 osób z niepełnosprawnością znaczną,
 • osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem,
 • osób które nie pracują,
 • osób, które są mieszkańcami Warszawy.

Główne działania w projekcie:

 • diagnoza i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji,
 • coaching zawodowy (indywidualne wsparcie każdej osoby przez coacha /trenera pracy,
 • szkolenia i kursy zawodowe (dla 60 osób indywidualnie dobierane we współpracy z coachem/trenerem pracy i doradcą zawodowym,
 • staże zawodowe (płatne 3-miesięczne staże zawodowe dla 60 osób),
 • warsztaty społeczne i zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne,

Punkt przyjmowania zgłoszeń

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
adres: ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa

tel. 22 625 50 38, kom. 793 848 594

e-mail: osrodek.warszawa@pomocmaltanska.pl

strona internetowa: www.zakonmaltanski.pl

Godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

 

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

Adres: ul Mortkowicza 5, 02 823 Warszawa

Tel: 22 546 60 65

Email: sekretariat@ekon.org.pl

Strona internetowa: www.ekon.org.pl

Godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

 

 

Z POMOCĄ MALTAŃSKĄ do pracy

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Oferujemy:

 • Porady indywidualne specjalistów: doradca zawodowy, psycholog, trener pracy
 • Warsztaty Kompetencji Pracowniczych I i II stopnia
 • Szkolenia Podnoszące Kwalifikacje
 • Indywidualne Zajęcia Praktyczne u pracodawcy
 • Staże zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Video CV
 • Pośrednictwo Pracy

 Zapewniamy pracę z wykwalifikowanymi specjalistami oraz indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Zapraszamy osoby spełniające poniższe warunki formalne:

 • kandydat do projektu jest mieszkańcem województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego
 • kandydat do projektu posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 • kandydat do projektu jest osobą nieaktywną zawodowo, bezrobotną lub poszukującą pracy, czyli niepracującą,
 • kandydat do projektu jest w wieku od 18 lat do 60,
 • kandydat do projektu nie może równolegle korzystać z takich samych form wsparcia w innym projekcie aktywizacji zawodowej finansowanym ze środków PFRON oraz być uczestnikiem WTZ.

Osoby chętne do udziału zapraszamy do kontaktu:

Maltański Ośrodek Pomocy w Warszawie

ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa, tel. 609 742 474,

e-mail:osrodek.warszawa@pomocmaltanska.pl

Maltański Ośrodek Pomocy w Olsztynie

ul. Kopernika 46a, 10-959 Olsztyn, tel. 89 534 06 76,

e-mail:osrodek.olsztyn@pomocmaltanska.pl

Maltański Ośrodek Pomocy w Katowicach

ul. Gliwicka 2/2, 40-079 Katowice, tel. 32 785 86 68,

e-mail: osrodek.katowice@pomocmaltanska.pl

Maltański Ośrodek Pomocy w Poznaniu

ul. Słowackiego 42/1, 60-825 Poznań, tel: 693 979 724, 793 867 818, e-mail: osrodek.poznan1@pomocmaltanska.pl

© 2017 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY