Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bartiego Zakup książki:
Joannici i ich związki z ziemiami polskimi Zachęcamy do wspólnej modlitwy Liturgią Godzin. Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  Projekty » Projekty zakończone » Wzrost jakości opieki medycznej na Warmii i Mazurach przez wsparcie szkoleniowe NZOZ
Polecamy

MALTAŃSKI KALENDARZ LITURGICZNY

 

13.10.2017
wspomnienie bł. Gerarda
- założyciela Zakonu Maltańskiego

19.11.2017
Wspomnienie Wszystkich Świętych i Błogosławionych 
Zakonu Maltańskiego

+++

MODLITWA WSTAWIENNICZA ZA SUWERENNY ZAKON MALTAŃSKI

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bartie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

+++


 

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej: Akcja ratunkowa Babia Góra


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach


Opłatek Maltański 2014 Kraków (english)

XI Wieczór Maltański 2014 Kraków

więcej filmów >>>

Wzrost jakości opieki medycznej na Warmii i Mazurach przez wsparcie szkoleniowe NZOZA+A-A0

Projekt szkoleniowy „ Wzrost jakości opieki medycznej na Warmii i Mazurach przez wsparcie szkoleniowe NZOZ”

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Przedsięwzięcie skierowane jest do przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego, działających w obszarze służby zdrowia. Jednym z nich jest Przychodnia Lekarska ELMED z siedzibą w Szczytnie, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzący podstawową i specjalistyczna opiekę medyczną oraz Szpital Pomocy Maltańskiej w Olsztynie udzielającym świadczeń z zakresu opieki długoterminowej wobec osób przewlekle chorych.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie do sierpnia 2011r jakości świadczonych usług medycznych w ww. placówkach przez podniesienie umiejętności zawodowych ich pracowników.

Cele szczegółowe:

§ zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zachowań asertywnych

§ poprawa umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji i współpracy w zespole wśród pracowników

§ podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim i językiem migowym

§ zwiększenie kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy

§ nabycie umiejętności komunikacji z pacjentem i jego rodziną

§ poprawa warsztatu pracy pielęgniarek z wykorzystaniem metody superwizji

§ zwiększenie możliwości wykorzystania potencjału pracowników, dzięki nabyciu przez kadrę kierowniczą wiedzy w zakresie coachingu

Pracownicy Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie, w terminie styczeń 2011r. – lipiec 2011r., wezmą udział w następujących szkoleniach:

§ asertywność

§ radzenie sobie ze stresem

§ współpraca w grupie, budowanie zespołu, komunikacja interpersonalna

§ praca z pacjentem i jego rodziną

§ rozwiązywanie problemów w pielęgniarstwie metodą superwizji

§ moduł szkoleniowy dla kadry kierowniczej ze strategii zarządzania: coaching

Wartością dodaną projektu będzie podniesienie standardu świadczonych usług przez firmy, wzrost zadowolenia pacjentów i ich rodzin, co bezpośrednio przełoży się na poprawę pozytywnego postrzegania przez otoczenie, a co za tym idzie wzrost ich pozycji na rynku usług medycznych. Realizacja szkoleń i doradztwa zwiększy wiedzę i kompetencje pracowników, podniesie ich samoocenę, co przełoży się na poprawę funkcjonowania wybranych obszarów firmy i w dalszej perspektywie na wzrost konkurencyjności na rynku. Osiągnięcie rezultatów i produktów przyczyni się do realizacji celów projektu, gdyż pracownicy z firm objętych wsparciem zostaną wyposażeni w wiedzę zgodną z potrzebami firm i podnoszącą ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Projekt realizowany był w terminie XI.2010r. – VIII.2011r.

© 2017 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY