Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bartiego Zakup książki:
Joannici i ich związki z ziemiami polskimi Zachęcamy do wspólnej modlitwy Liturgią Godzin. Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  wydarzenia » START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy
Polecamy

MALTAŃSKI KALENDARZ LITURGICZNY

 

13.10.2017
wspomnienie bł. Gerarda
- założyciela Zakonu Maltańskiego

19.11.2017
Wspomnienie Wszystkich Świętych i Błogosławionych 
Zakonu Maltańskiego

+++

MODLITWA WSTAWIENNICZA ZA SUWERENNY ZAKON MALTAŃSKI

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bartie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

+++


 

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej: Akcja ratunkowa Babia Góra


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach


Opłatek Maltański 2014 Kraków (english)

XI Wieczór Maltański 2014 Kraków

więcej filmów >>>

WydarzeniaA+A-A0

2017-04-12

START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy

Projekt pn. „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 logo START DO PRACY

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 1 391 160,00 PLN
Wkład własny: 69 698,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 321 462,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 30.09.2018
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
- Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

 

Opis projektu

Cel główny projektu: Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia zatrudnienia przez 120 osób, w wieku 18-65 lat, mieszkańców województwa mazowieckiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym należących do grupy osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i /lub znaczną, w okresie trwania projektu.

 

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-65 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

ü 80 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i 40 osób z niepełnosprawnością znaczną,

ü osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem,

ü osób które nie pracują,

ü osób, które są mieszkańcami Warszawy.

 

Główne działania w projekcie:

ü diagnoza i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji,

ü coaching zawodowy (indywidualne wsparcie każdej osoby przez coacha /trenera pracy,

ü szkolenia i kursy zawodowe (dla 60 osób indywidualnie dobierane we współpracy z coachem/trenerem pracy i doradcą zawodowym,

ü staże zawodowe (płatne 3-miesięczne staże zawodowe dla 60 osób),

ü warsztaty społeczne i zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne,

 

Punkt przyjmowania zgłoszeń
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
adres: ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa

tel. 22 625 50 38, kom. 793 848 594

e-mail: osrodek.warszawa@pomocmaltanska.pl

strona internetowa: www.zakonmaltanski.pl

Godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

 

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

Adres: ul Mortkowicza 5, 02 823 Warszawa

Tel: 22 546 60 65

Email: sekretariat@ekon.org.pl

Strona internetowa: www.ekon.org.pl

Godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

© 2017 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY