Serdecznie zapraszamy na Mszę św, która rozpocznie doroczny Konwent ZPKM Za nami 60. Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i świadectw. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  wydarzenia » START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

WydarzeniaA+A-A0

2017-04-12

START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy

Projekt pn. „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 logo START DO PRACY

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 1 391 160,00 PLN
Wkład własny: 69 698,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 321 462,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 30.09.2018
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
- Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

 

Opis projektu

Cel główny projektu: Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia zatrudnienia przez 120 osób, w wieku 18-65 lat, mieszkańców województwa mazowieckiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym należących do grupy osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i /lub znaczną, w okresie trwania projektu.

 

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-65 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

ü 80 osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i 40 osób z niepełnosprawnością znaczną,

ü osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem,

ü osób które nie pracują,

ü osób, które są mieszkańcami Warszawy.

 

Główne działania w projekcie:

ü diagnoza i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji,

ü coaching zawodowy (indywidualne wsparcie każdej osoby przez coacha /trenera pracy,

ü szkolenia i kursy zawodowe (dla 60 osób indywidualnie dobierane we współpracy z coachem/trenerem pracy i doradcą zawodowym,

ü staże zawodowe (płatne 3-miesięczne staże zawodowe dla 60 osób),

ü warsztaty społeczne i zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne,

 

Punkt przyjmowania zgłoszeń
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA
adres: ul. Górnośląska 24, 00-484 Warszawa

tel. 22 625 50 38, kom. 793 848 594

e-mail: osrodek.warszawa@pomocmaltanska.pl

strona internetowa: www.zakonmaltanski.pl

Godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

 

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

Adres: ul Mortkowicza 5, 02 823 Warszawa

Tel: 22 546 60 65

Email: sekretariat@ekon.org.pl

Strona internetowa: www.ekon.org.pl

Godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

© 2018 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY