Już 2 maja 2018 wyruszą podopieczni i wolontariusze na 60 Pielgrzymkę Zakonu Maltańskiego do Lourdes. Celem pielgrzymki jest zawsze modlitwa o uzdrowienie: duchowe i fizyczne. Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Fra Andrew Bertiego Święci i błogosławieni Zakonu Maltańskiego
strona główna »  wydarzenia » Msze św. w intencji dzieci nienarodzonych i ich rodziców.
Polecamy


W nas przyjdzie Słowo Boga / Kazanie św. Bernarda, opata

Wiemy, że potrójne jest przyjście Pana.  Trzecie jest pośrodku między dwoma pozostałymi.  Te są jawne, trzecie takie nie jest.  Za pierwszym swoim przyjściem Pan był widziany na ziemi i przebywał wśród ludzi, bo jak sam o tym mówi: ujrzeli i znienawidzili. więcej >>>

+++

Sługa Boży Fra' Andrew Bertie
Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego
1988 - 2008

Subskrypcja biuletynu
Od Prezydenta i Kapelanów
Blog konfratra z Paryża
TV Zakonu

Zakon Maltański w Polsce

Konwent ZPKM, 1992 

Maltański Koncert Charytatywny w Olsztynie - 2016


BLIŻEJ BOGA: Zakon Maltański w Gliwicach

więcej filmów >>>

WydarzeniaA+A-A0

2017-05-28

Msze św. w intencji dzieci nienarodzonych i ich rodziców.

Msze św. w Dzień Dziecka
w intencji wszystkich dzieci, w tym nienarodzonych,z błogosławieństwem dla matek w stanie błogosławionym - inicjatywa promowana przez członków Zakonu Maltańskiego

Od wielu lat, z inicjatywy kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego i Zakonu Maltańskiego, dzięki błogosławieństwu księdza arcybiskupa Damiana Zimonia, a następnie księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, jak również za zgodą księdza biskupa Andrzeja Dziuby, Głównego Kapelana ZPKM, na Śląsku odbywają się msze Święte w intencji wszystkich dzieci: poczętych i urodzonych oraz ich Mam i Ojców. Inicjatywa uzyskała aprobatę Kapelanów ZPKM oraz Konwentu w 2012r. Co roku przyłącza się do niej coraz większa ilość maltańczyków w poszczególnych miastach. 
1 czerwca oprócz organizowanych tego dnia akcji kulturalno-społecznych pragniemy pamiętać o modlitwie. Świętowanie w Dniu Dziecka powinno obejmować wszystkie dzieci-dzieci poczęte mają do niego takie samo prawo jak dzieci już urodzone. Dlatego zapraszamy na mszę świętą całe Rodziny, Ojców i Mamy oczekujących na narodzenie potomstwa – aby dali swoim dzieciom z okazji Dnia Dziecka ten szczególny prezent, jakim jest ofiara mszy świętej. Prosimy ich, aby modlili za swoje dzieci, ale też, aby pamiętali w modlitwie o dzieciach, których życie jest zagrożone, których rodzice się boją, albo wiedzą zbyt mało, aby wybrać życie. Uroczystości kończy indywidualne kapłańskie błogosławieństwo nad każdą z matek w stanie błogosławionym.
Mamy szansę aktywnie zmieniać świadomość ludzi, poprzez powierzenie naszych spraw Niebu, a także używanie ziemskich środków: świętowanie tradycyjnego 1 czerwca jako Dnia Dziecka – każdego dziecka, również tego, które jest już na świecie, jest już nam dane, choć jeszcze się nie urodziło. Chcemy też zwracać uwagę na używanie odpowiedniego słownictwa (np. zawsze mówmy: dziecko – a nie płód, czy zespół komórek), które uświadamia godność każdego dziecka.
Wspólna modlitwa w Konfraterniach w podobnym czasie (okolice 1 czerwca, w zależności od lokalnych możliwości) jest praktyczną realizacją wezwania naszego Zakonu do obrony wiary. Jest to nasze osobiste świadectwo, że życie ludzkie ma zawsze niepodważalną wartość. Gorąco zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę poprzez uczestnictwo we mszy św. w tej intencji mówi Ilona Świerad, Dama Maltańska.

Msze św. w intencji dzieci nienarodzonych i ich rodziców:

Gliwice, 1.06.2017, godzina 18.00, Katedra Św. Apostołów Piotra i Pawła
Warszawa 1.06.2017, godzina 7.00, Parafia Matki Boskiej Ostrobramskiej
Radom, 1.06.2017, godzina 17.00 kościół św. Wacława
Londyn, 1.06.2017, godzina 17.30 modlitwa różańcowa, 18.00 Msza św. Kościół p.w Chrystusa Króla
Kraków, 1.06.2017, godzina 18.00 parafia św. Maksymilana Kolbe Kraków - Mistrzejowice
Piotrowice (dekanat Jawor, diecezja legnicka), 1.06.2017 godzina 18.00  
kościół pw. Narodzenia NMP
Katowice, 4.06.2017, godzina 12.00, Katedra Chrystusa Króla.

 

Mass for Unborn Children and their Parents.

Mass on Children's Day offered for all children, including the unborn, with a blessing of mothers carrying a child - an initiative supported by the members of the Order of Malta

On Children’s Day, celebrated in Poland on the 1st of June, we wish to pray for all children – born and unborn - who share the same dignity as human persons. Therefore, we invite everyone to Holy Mass for the entire Family, where we encourage parents to pray for their children, but also to remember in prayer children whose lives are at risk, whose parents are afraid or know too little to choose life. An individual priestly blessing of each of the mothers carrying a child concludes the celebration of the Mass.

Masses for all children, conceived and born, and their parents have been organised in Silesia, Poland for many years now at the initiative of the clerics of the Upper Silesian Seminary in Katowice, the Faculty of Theology, University of Silesia, and the Order of Malta. They were and remain supported by Archbishop Damian Zimoń, previous Archbishop Wiktor Skworc, as well Bishop Andrzej Dziuba, the Head Chaplain of the Polish Association of the Order of Malta. The initiative was approved by the chaplains and leadership of the Polish Association in 2012, and receives growing support from the members and volunteers of the Order.

“We have the opportunity to actively change people's consciousness by entrusting our affairs to Heaven but also using earthly means by celebrating the traditional Children's Day as every child’s day, including those already in the world though not yet born. We also want to pay attention to the use of appropriate vocabulary, in particular always ‘baby’, not fetus or cell group, which emphasises each child's dignity.

Common prayer by different local groups within the Order at a similar time (around Chldren’s Day, depending on local opportunities) is a practical realization of the call of our Order to defend the Faith. It is our personal testimony that human life is always of undeniable value. I strongly encourage you to join in this initiative by attending Mass.” Ilona Świerad, DM

 

 


© 2018 - Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa NEXTDAY