Klasy i kategorie w Zakonie

 

Obowiązujący podział członków Zakonu Kawalerów Maltańskich
 
 
KLASA PIERWSZA: Kawalerowie profesyjni
 
Dzieli się na Kategorie:
1.     Kawalerowie Sprawiedliwości (profesi)
          Dzielą się na Stopnie:
           - Kawalerowie Sprawiedliwości
           - Kawalerowie Wielkiego Krzyża Sprawiedliwości
          Mogą otrzymać Godność:
          - Baliw Wielkiego Krzyża Sprawiedliwości
          - Komandor (przysługuje ipso iure)
 
2.     Profesyjni Kapelani Konwentualni
           Dzielą się na Stopnie:
         - Profesyjni Kapelani Konwentualni
         - Profesyjni Kapelani  Wielkiego Krzyża Konwentualnego
 
3.     Donaci Sprawiedliwości zwani też Kawalerami Łaski              Magistralnej w  Posłuszeństwie
 
 
KLASA DRUGA: Kawalerowie i Damy w Posłuszeństwie
 
Dzieli się na Kategorie:
1.     Kawalerowie i Damy Honoru i Dewocji w Posłuszeństwie
          Dzielą się na Stopnie:
 - Kawalerowie i Damy Honoru i Dewocji w Posłuszeństwie
 - Kawalerowie i Damy Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji  w    Posłuszeństwie
Mogą otrzymać Godność:
- Baliw Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji w    
  Posłuszeństwie
 
2.     Kawalerowie i Damy Łaski i Dewocji w Posłuszeństwie
          Dzielą się na Stopnie:
      - Kawalerowie i Damy Łaski i Dewocji w Posłuszeństwie
     - Kawalerowie i Damy Wielkiego Krzyża Łaski i Dewocji w            Posłuszeństwie
 
3.     Magistralni Kawalerowie i Damy w Posłuszeństwie
          Dzielą się na Stopnie:
     - Kawalerowie i Damy Łaski Magistralnej w Posłuszeństwie
    - Kawalerowie i Damy Wielkiego Krzyża Łaski Magistralnej          w  Posłuszeństwie
 
 
KLASA TRZECIA:Członkowie Zakonu nie będący kawalerami profesyjnymi, ani kawalerami w Posłuszeństwie:
 
Dzieli się na Kategorie
1.     Kawalerowie i Damy Honoru i Dewocji
          Dzielą się na Stopnie:
 - Kawalerowie i Damy Honoru i Dewocji
 - Kawalerowie i Damy Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji
          Mogą otrzymać Godność:
                - Baliw Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji   
 - Komandor na podstawie ius patronatus
 
2.     Kapelani Konwentualni ad honorem
           Dzielą się na Stopnie:
      - Kapelani Konwentualni ad honorem
      - Kapelani Konwentualni Wielkiego Krzyża ad honorem
3.     Kawalerowie i Damy Łaski i Dewocji
          Dzielą się na Stopnie:
     - Kawalerowie i Damy Łaski i Dewocji
          - Kawalerowie i Damy Wielkiego Krzyża Łaski i Dewocji
4.     Kapelani Magistralni
5.     Kawalerowie i Damy Łaski Magistralnej
          Dzielą się na Stopnie:
     - Kawalerowie i Damy Łaski Magistralnej
          - Kawalerowie i Damy Wielkiego Krzyża Łaski Magistralnej
6.     Donaci (mężczyźni i kobiety) Dewocji
 
Na podstawie art.8 Konstytucji Zakonu Maltańskiego w zw. z art. 130 i 131 Kodeksu Zakonu
Maltańskiego, w zw. z art. 3 Rozporządzenia Wielkiego Mistrza nr 17647 z dnia 4 grudnia 1997 roku.
(opracował dr Aleksander Cieślak, KM)