Książe i Wielki Mistrz

 

Wielki Mistrz jest wybierany dożywotnio spośród Kawalerów Profesyjnych przez Pełną Radę Państwa. Konstytucja Zakonu zobowiązuje go do całkowitego poświęcenia się na rzecz Zakonu, a także dawania budującego przykładu życia według zasad chrześcijańskich wszystkim członkom Zakonu.

      Będąc zwierzchnikiem suwerennego podmiotu posiada on najwyższe prerogatywy władzy. Wspierany przez Suwerenną Radę, Wielki Mistrz ma prawo wydawania aktów prawnych w sprawach które nie są uregulowane postanowieniami Karty Konstytucyjnej, ogłaszania rozporządzeń, zarządzania środkami znajdującymi się w Skarbcu Zakonu, informowania Stolicy Apostolskiej o potrzebach Zakonu, ratyfikowania umów międzynarodowych, a także zwoływania Kapituły Generalnej. Państwa z którymi Zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne darzą Wielkiego Mistrza wszelkimi prerogatywami, immunitetami i honorami przysługującymi głowie państwa.

      Wielkiemu Mistrzowi przysługuje tytuł książęcy oraz ranga równa kardynałowi w Kościele rzymsko-katolickim. Mieszka on w głównej siedzibie Władz Zakonu na Via Condotti w Rzymie.

Profil Wielkiego Mistrza Fra’ Matthew Festing:

Fra’ Matthew Festing, Anglik, został wybrany w dniu 11. Marca 2008r. Księciem i Wielkim Mistrzem Zakonu Maltańskiego przez Pełną Radę Państwa Zakonu. Został on następcą Fra' Andrew Bertie'go, 78 Wielkiego Mistrza (1988-2008), który zmarł 7 lutego.

Urodził się w Northumberland dnia 30. Listopada 1949 r., i kształcił się w Ampleforth oraz St. John's College w Cambridge (gdzie studiował historię). Fra' Matthew, będący niekwestionowanym ekspertem w dziedzinie sztuki, przez większość swego życia zawodowego pracował w jednym z międzynarodowych domów aukcyjnych sztuki. Dzieciństwo spędził w Egipcie i Singapurze, gdzie służył jego ojciec Marszałek Polny (Field Marshal) Sir Francis Festing, Szef Imperialnego Sztabu Generalnego. Jest także spokrewniony z Sir Adrian'em Fortescue, Kawalerem Maltańskim, który zginął śmiercią męczeńską w roku 1539.

Fra' Matthew odbył służbę wojskową w Grenadierach Gwardii, posiada stopień pułkownika w Armii Terytorialnej. Królowa Elżbieta II odznaczyła go Orderem Oficerskim Imperium Brytyjskiego (Officer of the Order of the British Empire), i przez jakiś czas pełnił funkcję jednego z Królewskich Poruczników w hrabstwie Northumberland .

Fra' Matthew został członkiem Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalików Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim w roku 1977, śluby religijne złożył w roku 1991, wstępując w szeregi Kawalerów Profesyjnych Zakonu. W latach 1993-2008 był Wielkim Przeorem Anglii. Z ramienia tej funkcji dowodził misjami pomocy humanitarnej w Kosowie, Serbii i Chorwacji po niedawnych zaburzeni ech w tych krajach. Brał udział w corocznych międzynarodowych pielgrzymkach Zakonu z niepełnosprawnymi do Lourdes.

Powszechnie znane jest jego zainteresowanie sztuką dekoracyjną i historią, przy czym legendarna jest jego encyklopedyczna wręcz znajomość historii Zakonu.

 

Ta strona jest wiernym tłumaczniem oficjalnej strony Zakonu Maltańskiego:

http://www.orderofmalta.org/site/granmaestro.asp?idlingua=5