Nazwy Zakonu Maltańskiego

Od czasu powstania Zakonu 960 lat temu, wiele nazw było używanych dla określenia Zakonu i jego członków. Było to z powodu bogatej w wydarzenia 9-wiecznej historii, a w szczególności ponieważ Kawalerowie bywali zmuszani do opuszczenia krajów gdzie ongiś odgrywali ważne role.
Oficjalna nazwa Zakonu Maltańskiego brzmi: Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Św. Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. Skrócone wersje tej nazwy – Suwerenny Rycerski Zakon Maltański, Suwerenny Zakon Maltański, lub Zakon Maltański – są często używane w komunikatach prawnych, dyplomatycznych i prasowych.
Oryginalnie, kawalerów nazywano Kawalerami Szpitalnikami (lub po prostu Szpitalnikami) aby opisać ich misję. Ale też zwani byli Kawalerami Św. Jana, lub Joannitami, od patrona Zakonu, św. Jana Chrzciciela, a także z Jerozolimy, miejsca założenia Zakonu. Dawniej była też używana nazwa Religia, aby podkreślić zakonny charakter tej wspólnoty.
Po zdobyciu wyspy Rodos w 1310r., zostali nazwani Kawalerami Rodyjskimi. W 1530r., cesarz Karol V oddał Kawalerom w posiadanie wyspę Maltę i od tego czasu, członkowie Zakonu są potocznie zwani Kawalerami Maltańskimi.
Aby strzec tego dziedzictwa, Zakon Maltański zarejestrował prawnie 16 wariantów swej nazwy i emblematów w około 100 krajach.
 
Treść tej strony jest wiernym tłumaczeniem z oficjalnej strony Zakonu Maltańskiego:
http://www.orderofmalta.org/site/nomiordine.asp?idlingua=5