Wydarzenia


Spotkanie z Ojcem Świętym

Jacek Jarnuszkiewicz Sobota, 9 Lutego 2013

Do wierności Kościołowi, swojej duchowej tradycji i konkretnego świadczenia "o przemieniającej mocy wiary" wezwał Ojciec Święty członków Zakonu Maltańskiego. Okazją do dzisiejszej audiencji było dziewięćsetlecie jego zatwierdzenia przez papieża Paschalisa II.


Benedykt XVI wskazał, iż jubileusz Maltańczyków zbiega się z obchodzonym obecnie w Kościele Rokiem Wiary. "Także i wy jesteście powołani do przyjęcia tego czasu łaski, aby pogłębić znajomość Pana i sprawiać, aby przez świadectwo waszego życia i służbę w naszych czasach promieniowały prawda i piękno wiary"- zaznaczył papież. Przypomniał, iż Suwerenny Rycerski Zakon Maltański od samego początku wyróżniał się wiernością Kościołowi i Następcy Piotra, a także swoją niezaprzeczalną tożsamością duchową, charakteryzującą się wzniosłym ideałem religijnym. "Nadal podążajcie tą drogą, konkretnie świadcząc o przemieniającej mocy wiary" - zaapelował Ojciec Święty. Zaznaczył zarazem, że to właśnie wiara była u początków misji ewangelizacyjnej Apostołów i męczeństwa pierwszych chrześcijanin a także dzieła Zakonu Maltańskiego. Benedykt XVI zachęcił członków tego szczególnego dzieła do pielęgnowania życia duchowego i zwracania szczególnej uwagi na konsekrację zakonną profesów, stanowiącą serce Zakonu. Tożsamość jego członków "tworzyła się w oparciu o właściwości życia zakonnego: zobowiązanie do osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej poprzez profesję trzech ślubów, charyzmat, któremu należało się poświęcić i braterstwo między członkami. Także dziś powołanie profesa musi być obiektem wielkiej troski połączonej z dbałością o życie duchowe wszystkich" - stwierdził papież.


Ojciec Święty podkreślił, iż Suwerenny Rycerski Zakon Maltański działając na arenie międzynarodowej wyróżnia się inspiracją chrześcijańską. "Umiejcie zachowywać i pielęgnować ten wasz szczególny charakter przez działanie z odnowioną gorliwością apostolską, zawsze w postawie głębokiej zgody z Magisterium Kościoła. Wasza cenna i dobroczynna praca, wyrażająca się w różnych obszarach i prowadzona w różnych częściach świata, skoncentrowana głównie na służbie chorym w szpitalach i placówkach zdrowotnych nie jest zwykłą filantropią, ale skutecznym wyrazem i żywym świadectwem ewangelicznej miłości" - zaapelował Benedykt XVI. Wskazał, że aby innych obdarzyć miłością, samemu trzeba prowadzić głębokie życie wiary. "Wasze codzienne życie musi być przeniknięte obecnością Jezusa, przed którego oczy macie przynosić także cierpienia chorych, samotność osób starszych, trudności niepełnosprawnych. Wychodząc naprzeciw tym osobom służycie Chrystusowi" - stwierdził Ojciec Święty. Zachęcił Maltańczyków do podążania drogami wiary, nadziei i miłości, poprzez dzieła miłosierdzia na rzecz chorych, biednych, potrzebujących miłości, pociechy i pomocy, osób dotkniętych samotnością, zgubieniem oraz nowymi formami ubóstwa materialnego i duchowego.

  (www.deon.pl)

(fot. PAP/EPA/SAMANTHA ZUCCHI INSIDEFOTO)