Polecane książki

 

Polecane książki o Zakonie w języku polskim :

* J.Baranowski, M.Libicki, A.Rottermund, M.Starnawska, Zakon Maltański w Polsce, Warszawa 2000
* A.Cieślak, Przywilej cesarza Karola V z 1530 roku nadający Zakonowi Szpitalników wyspy Maltę i   Gozo oraz twierdzę Trypolis, [w:] Roczniki    Humanistyczne KUL Tom L, zeszyt 2 (2002)
* A.Cieślak, Trzy najważniejsze dokumenty we wczesnych dziejach Zakonu, [w:] Palestra 1 / 2 2003
* P. Czerwiński,  Zakon Maltański i stosunki jego z Polską na przestrzeni wieków. Szkic historyczny, Londyn 1963
* R. Heś, Joannici na Śląsku w średniowieczu, Kraków 2007
* B.Klassa, Kazimierz Sprawiedliwy a joannici. Uwagi polemiczne, [w:] Studia historyczne XLIII, 2000, z.1 Starogard Gdański 2001
* T.W. Lange,  Szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy, Poznań 1994
* T.W. Lange,  Zakon Maltański w Drugiej Rzeczypospolitej 1919-1939, Poznań 2000
* H.Paner, J.Stachulski, Szpitalnicy św. Jana na Ziemi Starogardzkiej , Starogard Gdański 2001
* E. Potkowski,  Rycerze w habitach, Warszawa 2004
* D. Seward,  Mnisi wojny, Poznań 2005
* H.J.A.Sire, Kawalerowie Maltańscy, Warszawa 2000
* J.Sozański, Tajemnice Zakonu Maltańskiego, Warszawa 1993
* T. Wituch,  Dzieje Malty, Warszawa 1980

Polecane książki o Zakonie w innych językach:

http://www.orderofmalta.org/site/biblio_best.asp?idlingua=5