Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Aktualności

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom odwiedzili Szpitalnicy z Australii i Malty

18/03/2024 


W poniedziałek 18 marca 2024 roku Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom przy alei Kasztanowej w Krakowie odwiedziła delegacja Szpitalników z Australii i Malty.
Wicedyrektor Centrum Błażej Wogórka scharakteryzował jak funkcjonuje ośrodek, jakie ma możliwości i kogo obejmuje swoim wsparciem. Omówiona została metodologia pracy w Centrum prowadzona w podejściu rozwojowym opartym na relacji. Goście zostali oprowadzeni po Maltańskim Centrum w skład którego wchodzi Maltański Ośrodek Wczesnej Interwencji i Przedszkole Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. W ramach Ośrodka funkcjonuje 18 gabinetów terapeutycznych do pracy indywidualnej oraz sale do fizjoterapii, integracji sensorycznej, poznawania świata oraz zajęć grupowych i zabaw terapeutycznych. Przedszkole obecnie ma pod codzienną opieką 65 dzieci w 12 grupach (w tym 4 dla dzieci z autyzmem, pozostałe dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi).
Centrum świadczy bezpłatną kompleksową terapię dziecka z niepełnosprawnością oraz wsparcie dla ich rodzin. Jest także największym w regionie niepublicznym przedszkolem specjalnym oraz zespołem wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka. Pod opieką Centrum jest obecnie ponad 600 rodzin. Wypracowany w Centrum model terapii propagowany jest m. in. poprzez Stowarzyszenie Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych.
Przydatne linki:
– film z okazji 10-lecia Centrum https://www.youtube.com/watch?v=TKYX3Ax78io
Ogólne informacje o Centrum
Związek Polskich Kawalerów Maltańskich rozpoczął budowę Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w 2004 r. Założeniem było stworzenie placówki, która w kompleksowy sposób zajmowałaby się leczeniem i rehabilitacją dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym z zaburzeniami centralnego systemu nerwowego. Poświęcenia budowy dokonał JE ks. Franciszek Kardynał Macharski, Arcybiskup Metropolita Krakowski, a już w roku 2006 nastąpiło przekazanie nowoczesnego i przestronnego ośrodka, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także i dla rodzin pacjentów.
Podstawą filozoficzno-etyczną działalności Centrum jest personalistyczna koncepcja człowieka zakładająca podmiotowe traktowanie każdej osoby, niezależnie od jej kondycji zdrowotnej.
Osoba jest wartością samą w sobie, niezależnie od jej takich czy innych kwalifikacji fizycznych czy psychicznych, od jej zewnętrznego czy wewnętrznego stanu posiadania. Taką samą godność osobową mają zarówno zdrowi, jak i chorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami.
Podstawa merytoryczna pracy Maltańskiego Centrum Pomocy Dzieciom opiera się o kompleksowy model bio–psycho–społeczny, łączący leczenie, funkcjonalną terapię dla dzieci związaną z ich aktywnością w środowisku fizycznym i społecznym oraz obejmujący wsparciem terapeutycznym całą rodzinę.