Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Władze Zakonu

W dniu 3 maja 2023 r., w Rzymie, Fra’ John Dunlap został wybrany Księciem i 81-szym Wielkim Mistrzem Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego. Namiestnik Wielkiego Mistrza, w momencie wyboru 66-letni Fra’ John Dunlap, Kanadyjczyk, jest pierwszym Profesem z zagranicy, który został wybrany na zwierzchnika Zakonu Maltańskiego.
Zgodnie z art. 13 nowej Konstytucji, będzie sprawował urząd przez 10 lat. Wielki Mistrz jest zwierzchnikiem Zakonu Maltańskiego, świeckiego zakonu Kościoła Katolickiego i jednocześnie podmiotu prawa międzynarodowego.
Sylwetka Wielkiego Mistrza
Urodzony w Ottawie, w Kanadzie, 16 kwietnia 1957 r., po studiach na Uniwersytecie w Nicei, John Dunlap ukończył studia na Uniwersytecie w Ottawie, a następnie uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Western Ontario. Otrzymał tytuł doktora honoris causa w dziedzinie służby publicznej na Uniwersytecie Johna Cabota w Rzymie.
Fra’ John Dunlap jest członkiem Rady Adwokackiej stanu Nowy Jork oraz Izby Adwokackiej Ontario w Kanadzie. W 1986 roku dołączył do nowojorskiej firmy prawniczej Dunnington, Bartholow & Miller w Nowym Jorku, gdzie został partnerem w 1993 roku. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym i imigracyjnym. Prawnik o międzynarodowej renomie, od 1997 roku radca prawny Stałej Misji Obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ.
Fra’  John Dunlap zbliżył się do Zakonu Maltańskiego i odnalazł swoje powołanie zakonne w połowie lat 80-tych, podczas pracy wolontaryjnej z pacjentami cierpiącymi na AIDS i inne choroby w Cardinal Cooke Medical Center w Harlemie (Nowy Jork). Od 30 lat jest wolontariuszem w tym szpitalu co tydzień.
Przyjęty do Zakonu Maltańskiego w 1996 r., śluby wieczyste Profesa złożył w 2008 r. Przez ponad dekadę służył Zakonowi Maltańskiemu jako przewodniczący Komitetu Ochrony Nazw i Godeł, oraz przedstawiciel w Przymierzu Zakonów św. Jana.
W 2009 roku Fra’ John Dunlap został wybrany na pięcioletnią kadencję jako członek Rady Suwerennej. Został ponownie wybrany na kolejną pięcioletnią kadencję przez Kapitułę Generalną w 2014 i 2019 roku. Przewodził Zakonowi Maltańskiemu jako Namiestnik Wielkiego Mistrza od czerwca 2022 roku, po śmierci Fra’ Marco Luzzago.
Wielki Mistrz
Zgodnie z art. 12 Konstytucji, Wielki Mistrz jest zwierzchnikiem Zakonu i posiada suwerenne prerogatywy i honory, oraz tytuł Najeminentniejszej Wysokości. Musi całkowicie poświęcić się rozwojowi dzieł Zakonu i służyć jako przykład autentycznego życia chrześcijańskiego dla wszystkich członków (art. 106 Kodeksu).
Wielki Mistrz wraz z Radą Suwerenną jest odpowiedzialny za wydawanie środków legislacyjnych nieprzewidzianych w Karcie Konstytucyjnej, ogłaszanie aktów rządowych i ratyfikację umów międzynarodowych. Za pośrednictwem Zarządcy Wspólnego Skarbu administruje majątkiem Zakonu i zwołuje Kapitułę Profesów i Kapitułę Generalną.
Państwa, z którymi Zakon Maltański utrzymuje stosunki dyplomatyczne, uznają Wielkiego Mistrza z prerogatywami, immunitetami i honorami zarezerwowanymi dla głów państw.
Wielki Mistrz rezyduje w siedzibie rządu Zakonu Maltańskiego, Pałacu Magistralnym w Rzymie.

Rząd Suwerennego Zakonu Maltańskiego

Rada Suwerenna pomaga Wielkiemu Mistrzowi w zarządzaniu Zakonem Maltańskim. Składa się z Wielkiego Mistrza, który jej przewodniczy, z posiadaczy czterech Wysokich Oficjów (Wielki Komandor, Wielki Kanclerz, Wielki Szpitalnik i Odbiorca wspólnego Skarbu) oraz sześciu członków.

Z wyjątkiem Wielkiego Mistrza są oni wybierani na sześcioletnią kadencję przez Kapitułę Generalną.

Rada Suwerenna jest zwoływana przez Wielkiego Mistrza i spotyka się w siedzibie Zakonu Maltańskiego co najmniej sześć razy w roku oraz zawsze wtedy, gdy wymagają tego szczególne okoliczności.

 

RADA SUWERENNA (2023-2029):

Wielki Mistrz
J.E. Fra’ John T. Dunlap

Wielki Komandor
J.E. Fra’ Emmanuel Rousseau

Wielki Kanclerz
J.E. Riccardo Paternò di Montecupo

Wielki Szpitalnik
J.E. Fra’ Alessandro de Franciscis

Zarządca Wspólnego Skarbu
J.E. Fabrizio Colonna di Paliano

CZŁONKOWIE

Fra’ João Augusto Esquivel Freire de Andrade, Fra’ Roberto Viazzo, Fra’ John Eidinow, Fra’ Mathieu Dupont, Fra’ Richard J. Wolff, Francis Joseph McCarthy, Michael Grace, Clemente Riva Sanseverino, Josef Blotz.