Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich – KRAKÓW

Niepubliczne Przedszkole Specjalne

Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

Al.Kasztanowa 4A
30-227 Kraków

tel: 12 424 14 51

e-mail: przedszkole@maltanskiecentrum.pl

http://www.przedszkolemaltanskie.pl/

 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich przy Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom przeznaczone jest dla dzieci niepełnosprawnych, których rozwój z różnych przyczyn przebiega nieprawidłowo i z tego powodu wymagają one specjalnych form i metod pracy. Koncepcja pracy naszej placówki jest zgodna z zasadami pracy Maltańskiego Centrum i opiera się na:

– fundamentalnym znaczeniu pozytywnej relacji dla rozwoju oraz budowania autonomii dziecka ,
– kompleksowym i zespołowym modelu pracy,
– kluczowym znaczeniu dostosowanego – tak w wymiarze fizycznym jak i emocjonalnym środowiska do specyficznych potrzeb dzieci,
– pracy wysoce zindywidualizowanej, ukierunkowanej na rozwijanie konkretnych, funkcjonalnych umiejętności, które mają istotne znaczenie dla jakości życia naszych przedszkolaków i ich rodzin,
– przekonaniu, iż istotne zmiany dokonują się w środowisku dziecka – przedszkole, dom – dlatego też duża część pracy specjalistycznej jest realizowana w salach przedszkolnych oraz w ścisłej współpracy z rodzicami.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Związku Polskich Kawalerów Maltańskich powstało w lutym 2007 roku na podstawie wpisu do ewidencji placówek edukacyjnych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa. Zadaniem przedszkola jest organizowanie opieki, edukacji, rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości psychofizycznych, dbanie o ich indywidualny rozwój zgodnie z zainteresowaniami, współdziałanie z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do podjęcia nauki szkolnej oraz do możliwie niezależnego funkcjonowania w środowisku.

Przedszkole przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością umysłową, zmysłową, ruchową oraz dzieci autystyczne w wieku od 3 roku życia. Dzieci muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które są wydawane na wniosek rodzica przez Zespoły Orzekające działające w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.