Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i Maltańskim

Order of Malta

Wielki Mistrz

Religijny zwierzchnik Zakonu Maltańskiego

 

Wielki Mistrz jest wybierany dożywotnio spomiędzy członków profesyjnych przez Pełną Radę Państwa.

 

Zgodnie z Konstytucją, jako przełożony zakonny i suwerenny, musi on w pełni poświęcić się rozwojowi dzieł Zakonu i dać przykład życia według zasad chrześcijańskich wszystkim członkom Zakonu.

 

Powierzone mu są najwyższe władze. Wspólnie z Radą Suwerenną Wielki Mistrz interpretuje legislację nie ujętą w Konstytucji, ogłasza akty rządowe, zarządza zasobami Skarbu, ratyfikuje umowy międzynarodowe i zwołanie Kapituły Generalnej.

 

Państwa, z którymi Zakon nawiązał stosunki dyplomatyczne, uznają Wielkiego Mistrza z jego prerogatywami, immunitetami i honorami zarezerwowanymi dla głów państw. Wielkiemu Mistrzowi nadawany jest tytuł Najwyższej Wysokości, a Święty Kościół Rzymski nadaje mu stopień Kardynała.

 

Wielki Mistrz urzęduje w siedzibie Zakonu w Pałacu Magistralnym w Rzymie.

 

Jego Najwyższa Wysokość Książę i Wielki Mistrz, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

 

Fra’ Giacomo urodził się w 1944 r. W Rzymie. Ukończył studia humanistyczne na Uniwersytecie w Rzymie, specjalizuje się w archeologii chrześcijańskiej i historii sztuki. Zajął stanowiska akademickie w Papieskim Instytucie Urbaniana, nauczając klasycznego języka greckiego.

 

Był także głównym bibliotekarzem i archiwistą ważnych zbiorów Instytutu i opublikował szereg esejów i artykułów dotyczących aspektów średniowiecznej historii sztuki.

 

Został członkiem Suwerennego Zakonu Maltańskiego w 1985 r. i złożył wieczne śluby w 1993 r. W latach 1994-1999 był Wielkim Przeorem Lombardii i Wenecji, a od 1999 r. do 2004 r. był członkiem Rady Suwerennej.

 

Na Kapitule Generalnej w 2004 roku został wybrany na Wielkiego Komandora Zakonu, a po śmierci 78-go Wielkiego Mistrza, Fra’ Andrew Bertie, został tymczasowym Namiestnikiem.

 

Od 2008 do 2017 roku Fra’ Giacomo Dalla Torre pełnił funkcję Wielkiego Przeora w Rzymie. Został wybrany Namiestnikiem Wielkiego Mistrza przez Pełną Radę Państwa, która odbyła się 29 kwietnia 2017 r. W dniu 2 maja 2018 r. został wybrany osiemdziesiątym Wielkim Mistrzem Suwerennego Zakonu Maltańskiego

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM)

al. Kasztanowa 4a; 30-227 Kraków