Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i Maltańskim

Order of Malta

Namiestnik Ad Interim Wielkiego Mistrza i Wielki Komandor

Odpowiedzialny za sprawy religijne i duchowe

Wielki Komandor pomaga Wielkiemu Mistrzowi w wypełnianiu charyzmatu Zakonu oraz w szerzeniu i ochronie wiary, w nadzorze nad Wielkimi Przeoratami i Podprzeoratami, a także w nadzorze nad członkami Pierwszej i Drugiej Klasy.  Do obowiązków Wielkiego Komandora należą opieka nad kaplicą Pałacu Magistralnego i organizacja pielgrzymek Zakonu.  Wielki Komandor pełni funkcję przełożonego w odniesieniu do członków Pierwszej i Drugiej klasy w „gremio religionis”.

Po śmierci 80. Wielkiego Mistrza Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Wielki Komandor objął tymczasową funkcję Namiestnika i pozostanie zwierzchnikiem Zakonu Maltańskiego aż do wyboru nowego Wielkiego Mistrza.

Namiestnik ad interim i Wielki Komandor, J.E. Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas

Urodził się 27 listopada 1939 roku w Porto (Portugalia), gdzie ukończył inżynierię chemii przemysłowej.

Po odbyciu służby wojskowej rozpoczął karierę jako inżynier w portugalskiej firmie tytoniowej, gdzie był dyrektorem ds. badań i rozwoju. Był pełnoprawnym członkiem CORESTA (Centrum Współpracy Badań Naukowych Dotyczących Tytoniu) i ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna).

W 1984 roku został członkiem portugalskiego Związku Zakonu Maltańskiego. W 1996 roku złożył obietnicę posłuszeństwa. W 2008 r., po śmierci żony Marii da Conceição, został Profesem i złożył uroczyste ślubowanie w 2015 r.

Pełnił wiele funkcji w Zakonie, w tym Delegata Wielkiego Mistrza w Brazylii, członka Zarządu, Kanclerza i Wiceprezydenta Związku portugalskiego i Wicedelegata Związków narodowych.

Od wielu lat osobiście dba o materialne i duchowe potrzeby więźniów w więzieniu w Portugalii i bierze udział w pielgrzymkach Zakonu do Fatimy i Lourdes.

Pisał książki i artykuły na temat Zakonu Maltańskiego.

Służył w Radzie Rządu od maja 2014 r. do kwietnia 2019 r.

Kapituła Generalna 1 maja 2019 r. wybrała go Wielkim Komandorem. Po śmierci 80. Wielkiego Mistrza Fra’ Giacomo DallaTorre del Tempio di Sanguinetto objął funkcję Namiestnikaad interim i pozostanie głową Zakonu Maltańskiego aż do wyboru nowego Wielkiego Mistrza.

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM)

al. Kasztanowa 4a; 30-227 Kraków