Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i Maltańskim

Order of Malta

Centrum Pomocy – Kraków

 

 

 

 

MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM I ICH RODZINOM (MCPNDIIR) w Krakowie na Woli Justowskiej

30-227 Kraków, Aleja Kasztanowa 4a

telefony:

 • 12 424 14 40 rejestracja
 • 12 424 14 52 sekretariat i dyrekcja Centrum
 • 12 424 14 51 dyrekcja Przedszkola
 • 12 424 14 59 fax

email: biuro@maltanskiecentrum.pl

pomoc@maltanskiecentrum.pl

www: www.centrummaltanskie.eu

Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej:

 • 152 (przystanek Park Decjusza)
 • 102, 192, 292 (przystanek Kasztanowa)

 

W 2004 roku Związek Polskich Kawalerów Maltańskich rozpoczął budowę Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom (MCPNDiIR). Założeniem było stworzenie placówki, która w kompleksowy sposób zajmowałaby się leczeniem i rehabilitacją dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym z zaburzeniami centralnego systemu nerwowego. Poświęcenia budowy dokonał JE ks. Franciszek Kardynał Macharski, Arcybiskup Metropolita Krakowski, a już w roku 2006 nastąpiło przekazanie nowoczesnego i przestronnego ośrodka, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
a także i dla rodzin pacjentów.

Naszym głównym celem jest wszechstronna pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.

 • Pomagamy dzieciom, których rozwój jest opóźniony, przebiega nieharmonijnie lub nieprawidłowo
 • Zajmujemy się między innymi dziećmi z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, wadami genetycznymi, autyzmem
 • Pomagamy rodzinom, którym potrzebne jest psychologiczne wsparcie oraz pomoc w wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka

Optymalny poziom rozwoju dziecka, jak też droga, która do niego prowadzi jest indywidualna dla każdego dziecka i jego rodziny. System rodzinny jest integralną całością, jest też jedynym środowiskiem, które może zapewnić małemu dziecku najlepsze warunki rozwoju. Na tych założeniach opiera się model pomocy Centrum. Stąd też w metodach terapeutycznych przeważają te podejścia, które kładą nacisk na niepowtarzalność i specyfikę dziecka i całej jego rodziny. Zarówno dokonując diagnozy, jak też prowadząc terapię dzieci i rodzin staramy się wydobywać mocne strony i bazować na zasobach.

Zespołowy model pracy Centrum polega na:

 • przeprowadzaniu konsultacji przez zespół specjalistów podczas wspólnego spotkania z dzieckiem i rodzicami
 • współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii
 • wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii

Ten sposób pracy zapewnia dziecku i jego rodzinie systematyczną i zintegrowaną pomoc.

Nasi terapeuci:

 • lekarz rehabilitacji medycznej,
 • neurolog i psychiatra dziecięcy,
 • psycholodzy kliniczni,
 • oligofrenopedagodzy,
 • neurologopedzi, logopedzi
 • fizjoterapeuci

posiadają certyfikaty i uprawnienia do pracy metodami:

 • wideotreningu komunikacji,
 • NDT-Bobath,
 • integracji sensorycznej,
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • kinezjologii edukacyjnej,
 • pedagogiki M.Montessori,
 • komunikacji wspomagającej i alternatywnej,
 • terapii karmienia,
 • muzykoterapii,
 • nauki pływania metodą Halliwicka.

Oferujemy pomoc w formie zajęć indywidualnych i grupowych przeznaczonych dla dzieci w wieku 0-7 lat oraz zajęć edukacyjnych, warsztatów i psychoterapii dla rodziców. Zapraszamy na konsultacje specjalistów innych placówek, którzy również pracują z naszymi podopiecznymi.
przedszkolu specjalnym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku 3-7 lat objęte są kompleksową terapią i opieką.

STRUKTURA MALTAŃSKIEGO CENTRUM POMOCY

1. Maltański Ośrodek Wczesnej Interwencji.

2. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej z 5 poradniami:
• Poradnią Logopedyczną;
• Poradnią Zdrowia Psychicznego;
• Poradnią dla Osób z Autyzmem Dziecięcym;
• Poradnią Wczesnego Wspomagania Rozwoju, dla dzieci z różnymi postaciami niepełnosprawności,
zarówno fizycznej, jak i umysłowej (m.in. dla dzieci z autyzmem, porażeniem mózgowym);
• Dziecięcą Opieką Koordynowaną – prowadzoną wspólnie z Kliniką Neonatologiczną Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

3. Niepubliczne Przedszkole Specjalne realizujące program pod nazwą „Kompleksowa Rehabilitacja Dzieci z Niepełnosprawnościami w MCPNDiIR – Maltańskim Ośrodku Wczesnej Interwencji” zlecony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Przedszkole obejmuje codzienną opieką od 65 do 70 dzieci, najczęściej z zaawansowanymi postaciami niepełnosprawności, tak fizycznej jak i intelektualnej. W przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna: „3i – indywidualna, interaktywna, intensywna” terapia dzieci z autyzmem.
Pracę w przedszkolu wspomagają wolontariusze włączający się w realizację programu „3i”, pomagając w realizacji zabaw terapeutycznych, na basenie i w codziennych zajęciach. Wszystkie dzieci z grup przedszkolnych uczestniczą w zajęciach muzycznych oraz uczestniczą w zajęciach na basenie. W kilku grupach prowadzone są zajęcia dogoterapii oraz hipoterapii. Realizowany jest także program przez zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który objął opieką 200 dzieci.

WSPÓŁPRACA

1. We współpracy z francuskim stowarzyszeniem Autisme Espoirvers l’Ecole realizowany jest program dla dzieci z autyzmem, gdzie stosowana jest specjalistyczna metoda „3i”, jedna z nielicznych metod dających wymierny rezultat.

2. Realizowane są wizyty domowe w ramach „Środowiskowego Modelu Pracy z Rodziną Dziecka Niepełnosprawnego”. Projekt ten jest realizowany na terenie MCPNDiIR przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie. Wizytami domowymi objęte są przede wszystkim rodziny z niemowlętami do 1. roku życia, dla których szczególnie istotne jest wsparcie w naturalnym środowisku dziecka. Wizyty domowe realizowane są przez zespół specjalistów (psycholog, logopeda, pedagog oraz fizjoterapeuta) w obecności rodziców, którzy włączają się w rehabilitację dziecka. Program ten spotka się z wielkim uznaniem zarówno społecznym, jak i władz miejskich oraz samorządowych.

3. Współpraca w ramach wolontariatu europejskiego programu ERASMUS+. W ramach tej współpracy goszczono w MCPNDiIR wolontariuszy z Francji, Hiszpanii i Ukrainy.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA

MCPNDiIR prowadzi także działalność naukową i dydaktyczną. Pracownicy biorą udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, sympozjach i szkoleniach. Prowadzone są szkolenia, seminaria dla psychologów i psychoterapeutów z całej Polski. MCPNDiIR przyjmuje praktykantów z kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Pedagogicznego, z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

PROJEKTY NA RZECZ MALTAŃSKIEGO CENTRUM POMOCY

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom skutecznie wspomaga Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie poprzez następujące projekty, dzięki którym wsparcie jest efektywniejsze:

1. „ŚRODOWISKOWY MODEL PRACY Z RODZINĄ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO” realizowany każdego roku dla 100 rodzin z Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom. Celem projektu jest pozyskanie przez rodzinę nowych kompetencji w zakresie komunikacji, przede wszystkim dzięki prowadzonej w środowisku domowym terapii metodą Video Interaction Training. W ramach projektu przeprowadzanych jest rocznie
ponad 1000 wizyt domowych. Zwiększa to nie tylko kompetencje rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, ale również pomaga włączyć w życie rodziny zdrowe rodzeństwo, o którym bardzo często się zapomina. Zajęcia prowadzone są z pedagogami, psychologami, fizjoterapeutami, logopedami.

2. „AED ratuje” – projekt zrealizowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie, którego celem było zwiększenie wiedzy uczniów i mieszkańców kilku miejscowości w województwie małopolskim (Głogoczów, Bęczarka, Krzyszkowice). W wymienionych miejscowościach przeprowadzane były szkolenia, podczas których przedstawiono materiały promujące wiedzę w zakresie zastosowania defibrylatorów AED wśród uczniów szkół i mieszkańców wsi, edukowano mieszkańców jak współpracować z pogotowiem ratunkowym i innymi służbami.

3. Warsztaty i szkolenia psychologów, pedagogów i terapeutów z zakresu terapii dzieci z autyzmem, w tym: „Niedyrektywne formy terapii dziecka z autyzmem”, „Podstawowe strategie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu”, „Pedagogika zabawy w pracy z dzieckiem z zaburzeniami”, „Videotrening komunikacji” i wiele innych.

MCPNDiIR obejmuje swoją pomocą rocznie blisko 600 niepełnosprawnych dzieci i ich rodziny.
W ciągu 14 lat swojej działalności udzielono pomocy 8000 rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.
Z MCPNDIIR współpracuje 200 wolontariuszy.

ZAKON MALTAŃSKI POLSKA

ZWIĄZEK POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH