Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Maltańskie Centrum Pomocy p.w. Bł. Gerarda w Barczewie

 

 

 

11-010, Barczewo
ul. Niepodległości 9
telefon: 89 514 14 72

www.centrummaltanskie.pl

 

Dyrektor
EDYTA SKOLMOWSKA
tel. 89 514 14 70

Pielęgniarka Koordynująca
Małgorzata Chrostowska
tel. 89 514 14 75

Koordynator działu rehabilitacji
BARBARA MARKIEWICZ
tel. 89 514 14 77

 

 

Zobacz folder informacyjny 

MALTAŃ SKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA W BARCZEWIE

Maltańskie Centrum Pomocy p.w. Bł. Gerarda w Barczewie jest placówką prowadzoną przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” z/s w Warszawie.

Zakład działa od sierpnia 2004r. i na początku swojego istnienia znajdował się w jednym z budynków na terenie obecnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

W sierpniu 2012r. placówka została przeniesiona do nowej siedziby w Barczewie, gdzie bardzo znacznie uległy poprawie warunki pobytu pacjentów w zakładzie oraz nasze możliwości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

W swojej działalności kierujemy się wartościami ewangelicznymi oraz zasadą szlachetnej pomocniczości realizowaną w duchu Zakonu Kawalerów Maltańskich.

W latach 2004–2012, kiedy ośrodek funkcjonował w Olsztynie, liczył 30 łóżek. Obecnie nasza placówka w Barczewie liczy 77 łóżek, w tym 15 łóżek dla pacjentów wymagających przewlekłej wentylacji mechanicznej oraz 62 łóżka dla przewlekle chorych, w tym osób w stanie terminalnym lub w stanie wegetatywnym lub w śpiączce, również żywionych dojelitowo lub pozajelitowo. Organizacyjnie placówka jest zakładem opiekuńczo – leczniczym dla dla pacjentów wymagających stacjonarnej całodobowej opieki i kontynuacji leczenia, którzy przebyli ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego oraz nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Największą grupę naszych podopiecznych stanowią pacjenci w podeszłym wieku ze schorzeniami neurologicznymi, m.in.
po udarze mózgu, nagłym zatrzymaniu krążenia i reanimacji z niedotlenieniem mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych
i urazach wielonarządowych, z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona itp. W grupie pacjentów wymagających
zastosowania respiratora coraz częściej zdarzają się również pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc /POChP/
czy stwardnieniem bocznym zanikowym /SLA/.

W ramach świadczeń opiekuńczo-leczniczych naszym pacjentom oferujemy:
• opiekę lekarską,
• opiekę pielęgniarską,
• opiekunek medycznych,
• opiekę psychologiczną,
• terapię mowy /neurologopedyczną/,
• terapię zajęciową,
• terapię z zastosowaniem respiratora do przewlekłej wentylacji mechanicznej,
• leczenie farmakologiczne i dietetyczne, w tym żywienie dojelitowe i pozajelitowe,
• badania diagnostyczne,
• zaopatrzenie w wyroby medyczne,
• edukację zdrowotną,
• opiekę duszpasterską,
• rehabilitację stacjonarną, dzienną i ambulatoryjną.

ZASADY PRZYJĘĆ

Do naszego zakładu mogą być przyjęci pacjenci, którzy:

 • wymagają przewlekłej wentylacji mechanicznej przy użyciu respiratora
 • są w stanie wegetatywnym /apalicznym/, np. w wyniku nagłego zatrzymania krążenia /NZK/ lub przebycia urazu czaszkowo – mózgowego
 • mają rozpoznaną przewlekłą chorobę neurologiczną skutkującą niepełnosprawnością, np. udar mózgu, wieloogniskowe naczyniopochodne uszkodzenie mózgu, stwardnienie rozsiane /SM/ i stwardnienie boczne zanikowe /SLA/, miastenia, choroba Parkinsona itp.
 • przebyli urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, urazy wielonarządowe itp.
 • mają rozpoznaną chorobę otępienną typu Alzheimera, naczyniowego, parkinsonowskiego itp. w ostatnich stadiach choroby
 • mają powikłania w przebiegu chorób przewlekłych, np. cukrzycy, chorób reumatycznych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłej niewydolności krążeniowo – oddechowej itp.

oraz ponadto:

 • w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.

Do zakładu nie mogą być przyjęte osoby:

 • w ostrej fazie choroby psychicznej
 • uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych
 • w terminalnej fazie choroby nowotworowej
 • dzieci

 

Odmówić pomocy po prostu nie wypada

Barczewo. Rozmowy o przyszłości Szpitala Pomocy Maltańskiej
(Gazeta Olsztyńska, 2 marca 2015)
link do pliku PDF