Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Aktualności

Fra’ John Dunlap 81-szym Wielkim Mistrzem Zakonu Maltańskiego

03/05/2023 


KOMUNIKAT PRASOWY BIURA KOMUNIKACJI WIELKIEGO MAGISTERIUM
Fra’ John Dunlap 81-szym Wielkim Mistrzem Zakonu Maltańskiego

Video w języku angielskim:

https://youtu.be/uERrht2x4-U

Rzym, 3 maja 2023 r. — Fra’ John Dunlap został wybrany Księciem i 81-szym Wielkim Mistrzem Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego. Namiestnik Wielkiego Mistrza, w momencie wyboru 66-letni Fra’ John Dunlap, Kanadyjczyk, jest pierwszym Profesem z zagranicy, który został wybrany na zwierzchnika Zakonu Maltańskiego.
Pełna Rada Państwa (organ wyborczy), zebrała się w Rzymie w Willi Magistralnej, jednej z dwóch instytucjonalnych siedzib Zakonu Maltańskiego i wybrała go bezwzględną większością głosów, na podstawie wiążącej listy trzech kandydatów, wskazanych wczoraj przez Kapitułę Profesów. Było 99 wyborców z 18 różnych krajów.
Fra’ John Dunlap zakomunikował wynik wyborów Papieżowi Franciszkowi listem napisanym własnoręcznie. Dziś o godzinie 18:30 został zaprzysiężony w obecności Kardynała Silvano Marii Tomasi c.s., Specjalnego Delegata Papieża, w kościele Najświętszej Marii Panny na Awentynie, obejmując tym samym w pełnię swoich uprawnień. Zgodnie z art. 13 nowej Konstytucji, będzie sprawował urząd przez 10 lat. Wielki Mistrz jest zwierzchnikiem Zakonu Maltańskiego, świeckiego zakonu Kościoła Katolickiego i jednocześnie podmiotu prawa międzynarodowego.
Nowy Wielki Mistrz, zwracając się do członków Pełnej Rady Państwa, powiedział: „Przyjmuję ten urząd w głębokim duchu służby i z uroczystym przyrzeczeniem stałego zaangażowania. Dziękuję każdemu z was za to, że obdarzyliście mnie zaufaniem i że swoją obecnością tutaj dzisiaj okazaliście wielką miłość i oddanie naszemu Zakonowi. Czeka na nas wiele wyzwań, ale ponieważ jesteśmy zjednoczeni w świadomości naszej misji Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (świadectwo wiary i pomoc ubogim), jestem pewien, że będziemy w stanie wspólnie stawić im czoła, zjednoczeni w tym samym duchu, który kierował błogosławionym Gerardem, założycielem Zakonu ponad 900 lat temu”.
Sylwetka Wielkiego Mistrza
Urodzony w Ottawie, w Kanadzie, 16 kwietnia 1957 r., po studiach na Uniwersytecie w Nicei, John Dunlap ukończył studia na Uniwersytecie w Ottawie, a następnie uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Western Ontario. Otrzymał tytuł doktora honoris causa w dziedzinie służby publicznej na Uniwersytecie Johna Cabota w Rzymie.
Fra’ John Dunlap jest członkiem Rady Adwokackiej stanu Nowy Jork oraz Izby Adwokackiej Ontario w Kanadzie. W 1986 roku dołączył do nowojorskiej firmy prawniczej Dunnington, Bartholow & Miller w Nowym Jorku, gdzie został partnerem w 1993 roku. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym i imigracyjnym. Prawnik o międzynarodowej renomie, od 1997 roku radca prawny Stałej Misji Obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ.
Fra’  John Dunlap zbliżył się do Zakonu Maltańskiego i odnalazł swoje powołanie zakonne w połowie lat 80-tych, podczas pracy wolontaryjnej z pacjentami cierpiącymi na AIDS i inne choroby w Cardinal Cooke Medical Center w Harlemie (Nowy Jork). Od 30 lat jest wolontariuszem w tym szpitalu co tydzień.
Przyjęty do Zakonu Maltańskiego w 1996 r., śluby wieczyste Profesa złożył w 2008 r. Przez ponad dekadę służył Zakonowi Maltańskiemu jako przewodniczący Komitetu Ochrony Nazw i Godeł, oraz przedstawiciel w Przymierzu Zakonów św. Jana.
W 2009 roku Fra’ John Dunlap został wybrany na pięcioletnią kadencję jako członek Rady Suwerennej. Został ponownie wybrany na kolejną pięcioletnią kadencję przez Kapitułę Generalną w 2014 i 2019 roku. Przewodził Zakonowi Maltańskiemu jako Namiestnik Wielkiego Mistrza od czerwca 2022 roku, po śmierci Fra’ Marco Luzzago.
Wielki Mistrz
Zgodnie z art. 12 Konstytucji, Wielki Mistrz jest zwierzchnikiem Zakonu i posiada suwerenne prerogatywy i honory, oraz tytuł Najeminentniejszej Wysokości. Musi całkowicie poświęcić się rozwojowi dzieł Zakonu i służyć jako przykład autentycznego życia chrześcijańskiego dla wszystkich członków (art. 106 Kodeksu).
Wielki Mistrz wraz z Radą Suwerenną jest odpowiedzialny za wydawanie środków legislacyjnych nieprzewidzianych w Karcie Konstytucyjnej, ogłaszanie aktów rządowych i ratyfikację umów międzynarodowych. Za pośrednictwem Zarządcy Wspólnego Skarbu administruje majątkiem Zakonu i zwołuje Kapitułę Profesów i Kapitułę Generalną.
Państwa, z którymi Zakon Maltański utrzymuje stosunki dyplomatyczne, uznają Wielkiego Mistrza z prerogatywami, immunitetami i honorami zarezerwowanymi dla głów państw.
Wielki Mistrz rezyduje w siedzibie rządu Zakonu Maltańskiego, Pałacu Magistralnym w Rzymie.
Filmy i zdjęcia z Pełnej Rady Państwa można pobrać z tego linku:
Filmy z działań humanitarnych można pobrać z tego linku:
Więcej informacji na temat Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego:
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i zwany Maltańskim, założony w Jerozolimie około 1048 roku, jest głównym podmiotem prawa międzynarodowego i katolickim zakonem zakonnym i świeckim. Misją Zakonu jest dawanie świadectwa wiary oraz pomoc ubogim i chorym. Dziś Zakon Maltański zajmuje się głównie opieką zdrowotną i społeczną oraz pomocą humanitarną, działając w ponad 120 krajach. Jej 13 500 członków jest wspieranych przez 95 000 wolontariuszy, z około 52 000 lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi. Zakon zarządza szpitalami, przychodniami, przychodniami, instytutami dla osób starszych i niepełnosprawnych, ośrodkami opieki paliatywnej oraz hufcami wolontariatu. Malteser International, specjalna agencja pomocy Zakonu Maltańskiego, jest zawsze na pierwszej linii frontu w przypadku klęsk żywiołowych i łagodzenia skutków konfliktów zbrojnych. Zakon jest obecnie zaangażowany w Ukrainie i w krajach sąsiadujących, w Syrii i Iraku, udzielając pomocy ludności uciekającej przed przemocą. Oprócz jednostek włoskich, Włoski Korpus Pomocy Zakonu Maltańskiego uczestniczy w akcjach pierwszej pomocy dla łodzi przewożących migrantów w środkowej części Morza Śródziemnego. Zakon Maltański jest neutralny, bezstronny i apolityczny. Utrzymuje dwustronne stosunki dyplomatyczne ze 112 państwami, oficjalne stosunki z kolejnymi 6 państwami oraz stosunki na szczeblu ambasadorskim z Unią Europejską. Jest stałym obserwatorem Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowanych agencji, oraz ma przedstawicieli przy głównych organizacjach międzynarodowych. Od 1834 r. siedzibą rządu Zakonu Maltańskiego jest Rzym, gdzie zagwarantowane są mu prawa eksterytorialności.