Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i Maltańskim

Order of Malta

Aktualności

Fragmenty z raportu zespołu ds. oceny sytuacji kryzysowych Malteser International, Bejrut 18 sierpnia 2020

20/08/2020 


1. Wstęp

Po eksplozji 4 sierpnia, Libański Związek Kawalerów Maltańskich natychmiast rozpoczął pierwsze interwencje wraz z zespołem Malteser International (MI) z siedzibą w Bejrucie. Jednak ponieważ skutki wybuchu były ogromne, Libański Związek Kawalerów Maltańskich i MI szybko zdecydowały się zwiększyć skalę działań ratowniczych. Oddział ratunkowy MI opracował zadanie przygotowania misji wsparcia i wysłał zespół oceniający do Bejrutu.Celem misji było zidentyfikowanie bezpośrednich potrzeb poszkodowanych, zaprojektowanie i zaproponowanie działań ratunkowych w celu wsparcia Libańskiego Związku Kawalerów Maltańskich, a także zaproponowanie rekomendacji dotyczących przyszłych działań ratunkowych Zakonu.

2. Ustalenia

W następstwie wybuchu dodatkowe zapotrzebowanie na pomoc odnotowano w prawie wszystkich sektorach. Sytuację pogorszył fakt, że do eksplozji doszło w czasie, gdy Liban boryka się z wieloma kryzysami. Oprócz głębokiego i powszechnego kryzysu politycznego i gospodarczego, kraj został poważnie dotknięty skutkami pandemii COVID-19 i odnotował znaczny wzrost zakażeń od czasu wybuchu.

Zaopatrzenie w wodę i urządzenia sanitarne

Obserwacje:

• UNICEF ocenił dotknięte obszary we współpracy z lokalnymi władzami i stwierdził, że około 36% gospodarstw domowych nie ma dostępu do wody pod ciśnieniem i kanalizacji. • Zakłady wodne w Bejrucie szybko pracują nad modernizacją istniejących systemów.

Zalecenia:

Ponieważ prace naprawcze są w toku i wykazują postępy, a woda butelkowana jest łatwo i szeroko dostępna, wydaje się, że nie ma potrzeby szybkiego reagowania poprzez rozmieszczenie jednostek oczyszczania wody.

ZDROWIE – COVID-19 i zdrowie psychiczne

Obserwacje:

  • Rosnąca transmisja COVID-19 obciąża krajowy system opieki zdrowotnej. WHO ocenia, że ​​sytuacja COVID-19 stanowi znacznie większe wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej niż sama eksplozja. Wybuch spowodował utratę około 500 łóżek szpitalnych i dostępna jest tylko niewielka liczba oddziałów intensywnej terapii. Dlatego też pomoc zdrowotna przenosi się na wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej w walce z COVID-19 i dostosowanie dodatkowej pomocy, która została zmobilizowana w następstwie wybuchu, do wsparcia istniejących struktur zdrowotnych w perspektywie średnioterminowej. • Potrzeba pomocy w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego jest wysoka. Oprócz wybuchu stan zdrowia psychicznego ludzi w całym kraju jest zagrożony przez szereg innych kryzysów. Oprócz obywateli bezpośrednio dotkniętych eksplozją, personel medyczny i pracownicy pomocy (młodzież), którzy byli pod silną presją, również mogą wymagać specjalnego leczenia.

Zalecenia/potrzeby:

  • Zaprojektowanie odpowiedniego zestawu do higieny i dezynfekcji po wszechstronnej ocenie potrzeb. • Zestawy Covid-19 powinny zawierać co najmniej maski, mydło i środek do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu. Maski powinny mieć jakość umożliwiającą wielokrotne pranie (np. bawełniane maski z mocnymi paskami). • Ocenę docelowych beneficjentów i dystrybucję można przeprowadzić wraz z organizacją młodzieży Libańskiego Związku Kawalerów Maltańskich na danym obszarze. • Należy zwiększyć wysiłki Zakonu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i psychospołecznego.
  1. Zidentyfikowane interwencje ratunkowe. Po zidentyfikowaniu potrzeb i powiązaniu działań pomocowych z Libańskim Związkiem Kawalerów Maltańskich na danym obszarze ustalono następujące działania:

1.Ośrodki Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
rehabilitacja trzech ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej, które ucierpiały w wyniku wybuchu. Zidentyfikowano trzy ośrodki, z których wszystkie współpracowały już z Libańskim Związkiem Kawalerów Maltańskich;
dostarczenie tym ośrodkom wykazu sprzętu medycznego i materiałów eksploatacyjnych zapewnionych przez ministerstwo zdrowia.

2. COVID-19:
ograniczanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez dystrybucję zestawów do dezynfekcji. Zawartość zestawów powinna być zgodna z zaleceniami odpowiedniej instytucji i dystrybuowana za pośrednictwem wolontariuszy Libańskiego Związku Kawalerów Maltańskich;

  1. Zdrowie psychiczne:

MI będzie wspierać Libański Związek Kawalerów Maltańskich w zaprojektowaniu programu zdrowia psychicznego, mającego na celu zaspokojenie potrzeb dotkniętej populacji, zgodnie z proponowanym planem działania przedstawionym przez odpowiednią krajową grupę roboczą.
Program powinien zawierać szkolenie wzajemnego wsparcia dla wolontariuszy Libańskiego Związku Kawalerów Maltańskich.

  1. Usługi socjalne / zestawy pomocy:

dystrybucja zestawów zawierających środki higieny dla osób ubogich, starszych i niepełnosprawnych poprzez Libański Związek Kawalerów Maltańskich przy wsparciu MI;
usługi społeczne: pomoc potrzebującym na wybranych obszarach.

 

 

tłumaczyła z angielskiego Magdalena Krzeczunowicz

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM)

al. Kasztanowa 4a; 30-227 Kraków