Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Aktualności

Fragmenty z raportu zespołu ds. oceny sytuacji kryzysowych Malteser International, Bejrut 18 sierpnia 2020

20/08/2020 


1. Wstęp

Po eksplozji 4 sierpnia, Libański Związek Kawalerów Maltańskich natychmiast rozpoczął pierwsze interwencje wraz z zespołem Malteser International (MI) z siedzibą w Bejrucie. Jednak ponieważ skutki wybuchu były ogromne, Libański Związek Kawalerów Maltańskich i MI szybko zdecydowały się zwiększyć skalę działań ratowniczych. Oddział ratunkowy MI opracował zadanie przygotowania misji wsparcia i wysłał zespół oceniający do Bejrutu.Celem misji było zidentyfikowanie bezpośrednich potrzeb poszkodowanych, zaprojektowanie i zaproponowanie działań ratunkowych w celu wsparcia Libańskiego Związku Kawalerów Maltańskich, a także zaproponowanie rekomendacji dotyczących przyszłych działań ratunkowych Zakonu.

2. Ustalenia

W następstwie wybuchu dodatkowe zapotrzebowanie na pomoc odnotowano w prawie wszystkich sektorach. Sytuację pogorszył fakt, że do eksplozji doszło w czasie, gdy Liban boryka się z wieloma kryzysami. Oprócz głębokiego i powszechnego kryzysu politycznego i gospodarczego, kraj został poważnie dotknięty skutkami pandemii COVID-19 i odnotował znaczny wzrost zakażeń od czasu wybuchu.

Zaopatrzenie w wodę i urządzenia sanitarne

Obserwacje:

• UNICEF ocenił dotknięte obszary we współpracy z lokalnymi władzami i stwierdził, że około 36% gospodarstw domowych nie ma dostępu do wody pod ciśnieniem i kanalizacji. • Zakłady wodne w Bejrucie szybko pracują nad modernizacją istniejących systemów.

Zalecenia:

Ponieważ prace naprawcze są w toku i wykazują postępy, a woda butelkowana jest łatwo i szeroko dostępna, wydaje się, że nie ma potrzeby szybkiego reagowania poprzez rozmieszczenie jednostek oczyszczania wody.

ZDROWIE – COVID-19 i zdrowie psychiczne

Obserwacje:

  • Rosnąca transmisja COVID-19 obciąża krajowy system opieki zdrowotnej. WHO ocenia, że ​​sytuacja COVID-19 stanowi znacznie większe wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej niż sama eksplozja. Wybuch spowodował utratę około 500 łóżek szpitalnych i dostępna jest tylko niewielka liczba oddziałów intensywnej terapii. Dlatego też pomoc zdrowotna przenosi się na wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej w walce z COVID-19 i dostosowanie dodatkowej pomocy, która została zmobilizowana w następstwie wybuchu, do wsparcia istniejących struktur zdrowotnych w perspektywie średnioterminowej. • Potrzeba pomocy w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego jest wysoka. Oprócz wybuchu stan zdrowia psychicznego ludzi w całym kraju jest zagrożony przez szereg innych kryzysów. Oprócz obywateli bezpośrednio dotkniętych eksplozją, personel medyczny i pracownicy pomocy (młodzież), którzy byli pod silną presją, również mogą wymagać specjalnego leczenia.

Zalecenia/potrzeby:

  • Zaprojektowanie odpowiedniego zestawu do higieny i dezynfekcji po wszechstronnej ocenie potrzeb. • Zestawy Covid-19 powinny zawierać co najmniej maski, mydło i środek do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu. Maski powinny mieć jakość umożliwiającą wielokrotne pranie (np. bawełniane maski z mocnymi paskami). • Ocenę docelowych beneficjentów i dystrybucję można przeprowadzić wraz z organizacją młodzieży Libańskiego Związku Kawalerów Maltańskich na danym obszarze. • Należy zwiększyć wysiłki Zakonu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i psychospołecznego.
  1. Zidentyfikowane interwencje ratunkowe. Po zidentyfikowaniu potrzeb i powiązaniu działań pomocowych z Libańskim Związkiem Kawalerów Maltańskich na danym obszarze ustalono następujące działania:

1.Ośrodki Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
rehabilitacja trzech ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej, które ucierpiały w wyniku wybuchu. Zidentyfikowano trzy ośrodki, z których wszystkie współpracowały już z Libańskim Związkiem Kawalerów Maltańskich;
dostarczenie tym ośrodkom wykazu sprzętu medycznego i materiałów eksploatacyjnych zapewnionych przez ministerstwo zdrowia.

2. COVID-19:
ograniczanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez dystrybucję zestawów do dezynfekcji. Zawartość zestawów powinna być zgodna z zaleceniami odpowiedniej instytucji i dystrybuowana za pośrednictwem wolontariuszy Libańskiego Związku Kawalerów Maltańskich;

  1. Zdrowie psychiczne:

MI będzie wspierać Libański Związek Kawalerów Maltańskich w zaprojektowaniu programu zdrowia psychicznego, mającego na celu zaspokojenie potrzeb dotkniętej populacji, zgodnie z proponowanym planem działania przedstawionym przez odpowiednią krajową grupę roboczą.
Program powinien zawierać szkolenie wzajemnego wsparcia dla wolontariuszy Libańskiego Związku Kawalerów Maltańskich.

  1. Usługi socjalne / zestawy pomocy:

dystrybucja zestawów zawierających środki higieny dla osób ubogich, starszych i niepełnosprawnych poprzez Libański Związek Kawalerów Maltańskich przy wsparciu MI;
usługi społeczne: pomoc potrzebującym na wybranych obszarach.

 

 

tłumaczyła z angielskiego Magdalena Krzeczunowicz