Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Aktualności

Nowy Prałat Zakonu Maltańskiego

03/01/2024 


W dniu 21 grudnia 2023 roku Papież Franciszek mianował wielebnego ks. Luisa Manuela Cuña Ramosa nowym Prałatem Suwerennego Zakonu Maltańskiego.

 

Urodzony w 1966 roku w Ourense (Galicja) w Hiszpanii, Luis Manuel Cuña Ramos większość życia spędził we Włoszech, głównie w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z historii Kościoła i prowadził badania archiwalne. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk św. Jana Pawła II 14 czerwca 1992 r. dla diecezji Ourense. Po dwóch latach spędzonych w swojej diecezji wrócił do Rzymu, aby pracować w Archiwum Historycznym Propaganda Fide, gdzie przebywał przez prawie ćwierć wieku. Był profesorem wizytującym na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od 2012 roku pełni funkcję konsultora historycznego Dykasterii ds. Kanonizacji. Trzy lata temu wrócił do swojego rodzinnego miasta, aby służyć jako Delegat Episkopatu ds. Dziedzictwa Kulturowego Biskupstwa Ourense.

 

Od 2013 roku jako Kapelan Magistralny i Opiekun Duchowy aktywnie uczestniczy w dziełach Zakonu Maltańskiego, a także bierze udział w jego licznych pielgrzymkach do Lourdes i Loreto.

 

Prałat Cuña zastępuje Prałata Jeana Laffitte, mianowanego Prałatem Zakonu Maltańskiego przez papieża Franciszka w lipcu 2015 r. Wielki Komandor Zakonu Maltańskiego Fra’ Emmanuel Rousseau podziękował Prałatowi Jeanowi Laffitte za osiem lat pełnienia przez niego funkcji Prałata Zakonu, życząc mu „owocnej posługi w przyszłości”. Ze swojej strony Prałat Laffitte wyraził swoją „wdzięczność za to, że mogłem służyć Zakonowi przez te lata. To był zaszczyt i radość”.

 

Zgodnie z art. 22 Konstytucji, Prałat jest odpowiedzialny za duchowieństwo Zakonu w wykonywaniu jego funkcji kapłańskich i czuwa nad tym, aby życie religijne i kapłańskie kapelanów oraz ich apostolat przebiegały zgodnie z dyscypliną i duchem Zakonu Maltańskiego. Wspiera Wielkiego Mistrza, Wielkiego Komendanta i Koordynatora II Klasy w nadzorowaniu życia religijnego i pobożności wszystkich członków, oraz wszelkich aspektów związanych z duchową naturą instytucji i dzieł Zakonu. Prałata mianuje Papież po konsultacji z Kardynałem Patronem. Na każdej sesji Kapituły Generalnej i Kapituły Profesów Prałat przedstawia sprawozdanie na temat duchowości kleru Zakonu.