Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Aktualności

Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Fatimy

15/05/2018 


Pielgrzymka Zakonu Maltańskiego do Fatimy

Rok 2018 oznacza 42 lata służby portugalskiego korpusu wolontariuszy Zakonu Maltańskiego pielgrzymom podróżującym pieszo w kierunku sanktuarium w Fatimie w Portugalii. W tym roku pielgrzymka rozpoczęła się 6 maja i zakończyła się 12 maja.

Pomoc świadczona jest w różnych miejscach na trasie, gdzie pielgrzymi mogą odpoczywać, dostać wodę i jedzenie, oraz otrzymać pomoc medyczną i duchową. Osoby potrzebujące dalszej pomocy są kierowane do apteki mobilnej, w której lekarze zapewniają wsparcie medyczne.

Podczas całej pielgrzymki na trasie znajduje się około 200 wolontariuszy, w tym 8 lekarzy, 50 pielęgniarek i 60 ratowników.

Rocznie około 6 tysiącom pielgrzymów udzielane jest wsparcie i leczenie. W sumie od czasu pierwszej pielgrzymki zorganizowanej przez Ochotniczy Korpus Portugalskiego Związku Zakonu Maltańskiego w 1976 roku, prawie 200 000 osób została udzielona pomoc. Przygotowanie do programu pomocy, w tym szkolenie z pierwszej pomocy dla nowych wolontariuszy, rozpoczyna się siedem miesięcy wcześniej.

 

 

2018 marks 42 years of service of the Order of Malta’s Portuguese volunteer Corps to the pilgrims travelling on foot towards the Shrine of Fatima, in Portugal. This year the pilgrimage started on 6 May and will finish on 12 May.

The assistance service is provided in various locations along the route, where pilgrims can rest, have some water and food, and receive medical and spiritual assistance. Those in need of further assistance are referred to a mobile pharmacy where doctors provide medical support.

Throughout the pilgrimage, some 200 volunteers are deployed along the route, including 8 doctors, 50 nurses and 60 rescue experts.

Annually some 6,000 pilgrims are assisted and treated. Overall, since the very first pilgrimage organized by the Volunteer Corps of the Portuguese association of the Order of Malta in 1976, nearly 200,000 people have been treated. The preparation for the assistance programme, including first-aid training for new volunteers, starts seven months earlier.