Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Aktualności

POWRÓT JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PAPIEŻA EMERYTA BENEDYKTA XVI DO DOMU OJCA

01/01/2023 


Suwerenny Zakon Maltański opłakuje odejście Jego Świątobliwości Papieża Emeryta Benedykta XVI i z głęboką wdzięcznością wspomina jego hojne wsparcie dla dzieł Zakonu, oraz służbę, jaką świadczył Kościołowi Powszechnemu.

W roku 1999 ówczesny kardynał Joseph Ratzinger został przyjęty do Suwerennego Zakonu Maltańskiego w randze Baliwa Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji przez Wielkiego Mistrza Fra’ Andrew Bertie. Przez cały swój pontyfikat Benedykt XVI wykazywał duże zainteresowanie dziełami Zakonu Maltańskiego w służbie najbardziej potrzebującym i śledził jego działania na pięciu kontynentach. 2 grudnia 2007 r. odprawił Mszę św. w Szpitalu San Giovanni Battista w Rzymie, w obecności ówczesnego Wielkiego Mistrza, pacjentów, członków i wolontariuszy Zakonu. Odwiedzając poszczególne oddziały, serdecznie witał pacjentów, ich rodziny oraz personel medyczny.

Kilka dni przed swoją rezygnacją Papież Benedykt XVI 9 lutego 2013 roku obchodził 900-lecie bulli papieskiej z 1113 roku, potwierdzającej istnienie Zakonu Maltańskiego. Zwracając się do kawalerów, dam i wolontariuszy w Bazylice św. Piotra, stwierdził, że „od samego początku Zakon Maltański odznacza się wiernością Kościołowi i Następcy Piotra, a także niezbywalną tożsamością duchową, charakteryzującą szczytne ideały religijne. Idźcie dalej tą drogą, dając konkretne świadectwo o przemieniającej mocy wiary”. Zauważył również, że „Wasz Zakon, w porównaniu z innymi organizacjami zaangażowanymi na arenie międzynarodowej w opiekę nad chorymi, solidarność i promocję ludzką, wyróżnia się inspiracją chrześcijańską, która musi stale kierować zaangażowaniem społecznym swoich członków. Starajcie się zachować i pielęgnować tę waszą cechę charakterystyczną i pracujcie z odnowionym zapałem apostolskim, zachowując postawę głębokiej harmonii z Magisterium Kościoła. Wasza czcigodna i dobroczynna działalność, prowadzona na różnych polach i w różnych częściach świata, a szczególnie ukierunkowana na opiekę nad chorymi poprzez szpitale i zakłady opieki zdrowotnej, nie jest zwykłą filantropią, ale skutecznym wyrazem i żywym świadectwem ewangelicznej miłości”.

Namiestnik Wielkiego Mistrza Fra’ John Dunlap, składając swoje osobiste kondolencje, jak również kondolencje Rady Suwerennej, poprosił wszystkich członków Zakonu Maltańskiego o modlitwę za duszę tego wielkiego sługi Bożego i Jego Kościoła.

 

PRZESŁANIE NAMIESTNIKA WIELKIEGO MISTRZA DO OJCA ŚWIĘTEGO W ZWIĄZKU Z ODEJŚCIEM JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PAPIEŻA EMERYTA BENEDYKTA XVI

 

Czcigodny Ojcze Święty,

Jestem bardzo poruszony wiadomością o śmierci Twojego czcigodnego poprzednika i brata, Jego Świątobliwości Benedykta XVI.  Proszę przyjmij najgłębsze wyrazy współczucia ode mnie i od całego Zakonu Maltańskiego, który miał zaszczyt posiadać przez wiele lat w gronie swoich najznamienitszych członków ówczesnego Kardynała Josepha Ratzingera.

Jest to chwila wielkiego smutku dla całego Kościoła i wszystkich, którzy mieli łaskę poznania i zbliżenia się do Jego Świątobliwości Benedykta XVI, ale także okazja do duchowej radości z zakończenia jego ziemskiej drogi i powierzonej mi misji mu jako wiernego sługi Pana i Kościoła.

Wraz z Waszą Świątobliwością przeżywamy te chwile w smutku, ale też pogodzie i wdzięczności za przykład łagodności i służby, jaki otrzymaliśmy od człowieka, którego Pan właśnie powołał do siebie.

Ojcze Święty, proszę przyjmij zapewnienie o moim synowskim oddaniu, a także oddaniu Zakonu św. Jana i wspólnoty Wielkiego Magisterium.

Fra’ John Dunlap

 

tłumaczenie z międzynarodowej strony Zakonu Maltańskiego orderofmalta.int, Magdalena Krzeczunowicz