Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Namiestnik Wielkiego Mistrza

W dniu 13 czerwca 2022 roku, Fra’ John T. Dunlap, członek Rady Suwerennej, został mianowany przez Ojca Świętego, Papieża Franciszka Namiestnikiem Wielkiego Mistrza Suwerennego Zakonu Maltańskiego.

Fra’ John T. Dunlap został zaprzysiężony 14 czerwca w kościele Santa Maria in Aventine przed kardynałem Silvano Maria Tomasi i Radą Suwerenną Zakonu Maltańskiego na zakończenie uroczystego pogrzebu swojego poprzednika, Fra’ Marco Luzzago.

Nowy Namiestnik Wielkiego Mistrza wraz ze Specjalnym Delegatem Papieża i Radą Suwerenną będą kontynuować proces reformy konstytucyjnej Suwerennego Zakonu Maltańskiego.

***

Fra’ John T. Dunlap urodził się w Ottawie w Kanadzie w 1957 roku. Po studiach na Uniwersytecie w Nicei ukończył Uniwersytet w Ottawie, a następnie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Zachodniego Ontario. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Służby Publicznej Uniwersytetu Johna Cabota w Rzymie.

Fra’ John Dunlap jest adwokatem przyjętym do palestry stanu Nowy Jork oraz adwokatem i radcą prawnym w okręgu prowincji Ontario. W 1986 roku dołączył do kancelarii Dunnington, Bartholow & Miller w Nowym Jorku, w 1993 roku zostając partnerem. Specjalizował się w prawie korporacyjnym i imigracyjnym. Jest prawnikiem, cieszącym się międzynarodowym uznaniem, a od 1997 roku doradcą prawnym Stałej Misji Obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ.

Przyjęty do Zakonu Maltańskiego w 1996 r., w 2004 r. złożył czasowe śluby jako Kawaler Sprawiedliwości. W 2006 r. został wybrany pierwszym Regentem (przełożonym zakonnym) Podprzeoratu Matki Bożej z Lourdes z siedzibą w Nowym Jorku. 7 czerwca 2008 r. jako pierwszy amerykański członek złożył śluby wieczyste.

W 2009 Fra’ Dunlap został wybrany na pięcioletnią kadencję jako członek Rady Suwerennej. Został ponownie wybrany na kolejną pięcioletnią kadencję przez Kapitułę Generalną – organ wyborczy Zakonu – w 2014 i 2019 roku.

Przez ponad dekadę służył Zakonowi Maltańskiemu jako przewodniczący Komitetu Ochrony Nazw i Godła oraz przedstawiciel przy Sojuszu Zakonów św. Jana.

 

Namiestnik Wielkiego Mistrza

Zgodnie z Konstytucją Zakonu Maltańskiego, Namiestnik Wielkiego Mistrza pozostaje na stanowisku przez rok z takimi samymi uprawnieniami jak Wielki Mistrz. Namiestnik Wielkiego Mistrza musi ponownie zebrać Pełną Radę Państwa przed końcem swojego mandatu.

Namiestnik Wielkiego Mistrza musi w pełni poświęcić się rozwojowi dzieł Zakonu i być przykładem dla wszystkich członków w zakresie praktyk religijnych. Ma on najwyższy autorytet. Wraz z Radą Suwerenną wydaje przepisy prawne nieprzewidziane w Karcie Konstytucyjnej, ogłasza akty prawne rządu i ratyfikuje umowy międzynarodowe.

Namiestnik Wielkiego Mistrza rezyduje w siedzibie Zakonu Maltańskiego, Pałacu Magistralnym w Rzymie.