Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Aktualności

Decyzja Ojca Św. z dnia 3 września 2022 r.

03/09/2022 


Podajemy do wiadomości decyzję Ojca Świętego z dnia dzisiejszego, 3.09.2022:
Poniżej tłumaczenie internetowe:
Dekret dla Suwerennego Wojskowego Zakonu Szpitalnego św. Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty (S.M.O.M.), 03.09.2022 r.
[B0643]
Suwerenny Wojskowy Zakon Szpitalny św. Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty zawsze cieszył się szczególną ochroną Stolicy Apostolskiej.
Papież Paschal II, który zatwierdził Zakon bullą Pie postulatio voluntatis, zapewniając mu ochronę oraz przyznając prawa i przywileje, wielokrotnie interweniował, aby potwierdzić jego tożsamość, podtrzymać jego działalność, pomóc w przezwyciężaniu kryzysów oraz zagwarantować istnienie i rozwój Zakonu Szpitalnego, włączając w to jego suwerenne prerogatywy w sferze międzynarodowej.
Zgodnie z wyrokiem z dnia 24 stycznia 1953 r., wydanym przez Trybunał Kardynałów ustanowiony 10 grudnia 1951 r. z chirografem mojego poprzednika papieża Piusa XII, czcigodnej pamięci, „prerogatywy właściwe Zakonowi […] jako podmiotowi prawa międzynarodowego […], które są właściwe suwerenności, […] nie stanowią w Zakonie tego zespołu uprawnień i prerogatyw, który jest właściwy podmiotom suwerennym w pełnym tego słowa znaczeniu”. W rzeczywistości Zakon jest „zakonem, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską […]. Realizuje ona nie tylko uświęcenie swoich członków, ale także cele religijne, charytatywne i opiekuńcze”. Co więcej, „dwie cechy zakonu suwerennego i zakonnego […] są ze sobą ściśle powiązane. Jakość Instytucji jako suwerennego Zakonu jest funkcjonalna, to znaczy ukierunkowana na zapewnienie realizacji celów samego Zakonu i jego rozwoju w świecie” (Acta Apostolicae Sedis 45 [1953], 765-767).
Dlatego, będąc zakonem, zależy, w swoich różnych artykulacjach, od Stolicy Apostolskiej.
Z ojcowską troską i niepokojem śledziłem postępy Zakonu w tych latach, doceniając dzieła prowadzone w różnych częściach świata, także dzięki hojnemu wkładowi członków i wolontariuszy, a także dostrzegając potrzebę zapoczątkowania głębokiej odnowy duchowej, moralnej i instytucjonalnej całego Zakonu, zwłaszcza i nie tylko członków I klasy, ale także II klasy.
W tym celu powierzyłem mojemu Delegatowi Specjalnemu, kardynałowi Silvano Maria Tomasi, c.s., to ważne dzieło reformy, jak również rewizję Karty Konstytucyjnej i Kodeksu Melitense oraz przygotowanie Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej. Podjęto wiele kroków, ale równie wiele przeszkód i trudności napotkano po drodze.
Po wysłuchaniu i dialogu z różnymi przedstawicielami Zakonu nadszedł czas, aby zakończyć rozpoczęty proces odnowy w wierności pierwotnemu charyzmatowi. Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty, aby chronić jedność i większe dobro Suwerennego Wojskowego Zakonu Szpitalnego:
OBIECUJĘ.
nową Kartę Konstytucyjną i odpowiadający jej Kodeks Melitense, zatwierdzone przeze mnie, nakazując ich natychmiastowe wejście w życie, oraz
DEKLARACJA
1. Odwołanie Wysokich Urzędów;
2. rozwiązanie obecnej Rady Suwerennej;
3. ukonstytuowanie się tymczasowej Rady Suwerennej, składającej się z następujących członków:
– J.E. Fra’ Emmanuel Rousseau – Wielki Komandor
– JE Riccardo Paternò di Montecupo – Wielki Kanclerz
– J.E. Fra’ Alessandro de Franciscis – Wielki Szpitalnik
– H.E. Fabrizio Colonna – Syndyk Wspólnego Skarbu;
i przez:
– J.E. Fra’ Roberto Viazzo
– H.E. Fra’ Richard Wolff
– H.E. Fra’ John Eidinow
– J.E. Fra’ João Augusto Esquivel Freire de Andrade
– H.E. Fra’ Mathieu Dupont
– J.E. Antonio Zanardi Landi
– H.E. Michael Grace
– H.E. Francis Joseph McCarthy
– J.E. Mariano Hugo Windisch-Graetz
4. zwołanie Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej na dzień 25 stycznia 2023 r., w święto Nawrócenia św. Pawła, która odbędzie się zgodnie z nowym, zatwierdzonym przeze mnie Regulaminem. Nadzwyczajna Kapituła Generalna zostanie przygotowana przez mojego Delegata Specjalnego i Namiestnika Wielkiego Mistrza, przy wsparciu Tymczasowej Rady Suwerennej;
Potwierdzam wszystkie fakultety przypisane w przeszłości mojemu Delegatowi Specjalnemu do czasu zakończenia Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej, której będzie współprzewodniczył on i Namiestnik Wielkiego Mistrza.
To, bez względu na wszelkie normy i dyspozycje prawa przeciwne, jak również wszelkie przywileje lub zwyczaje, nawet godne uwagi, które mogą być sprzeczne z tą moją decyzją.
Na koniec dekretuję, że niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i zostaje podany do wiadomości całego Zakonu.
Franciszek
Z Watykanu, 3 września 2022 r.
Magdalena Krzeczunowicz, Kierownik Kancelarii ZPKM