Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i Maltańskim

Order of Malta

Aktualności

Decyzja Ojca Św. z dnia 3 września 2022 r.

03/09/2022 


Podajemy do wiadomości decyzję Ojca Świętego z dnia dzisiejszego, 3.09.2022:
Poniżej tłumaczenie internetowe:
Dekret dla Suwerennego Wojskowego Zakonu Szpitalnego św. Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty (S.M.O.M.), 03.09.2022 r.
[B0643]
Suwerenny Wojskowy Zakon Szpitalny św. Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty zawsze cieszył się szczególną ochroną Stolicy Apostolskiej.
Papież Paschal II, który zatwierdził Zakon bullą Pie postulatio voluntatis, zapewniając mu ochronę oraz przyznając prawa i przywileje, wielokrotnie interweniował, aby potwierdzić jego tożsamość, podtrzymać jego działalność, pomóc w przezwyciężaniu kryzysów oraz zagwarantować istnienie i rozwój Zakonu Szpitalnego, włączając w to jego suwerenne prerogatywy w sferze międzynarodowej.
Zgodnie z wyrokiem z dnia 24 stycznia 1953 r., wydanym przez Trybunał Kardynałów ustanowiony 10 grudnia 1951 r. z chirografem mojego poprzednika papieża Piusa XII, czcigodnej pamięci, „prerogatywy właściwe Zakonowi […] jako podmiotowi prawa międzynarodowego […], które są właściwe suwerenności, […] nie stanowią w Zakonie tego zespołu uprawnień i prerogatyw, który jest właściwy podmiotom suwerennym w pełnym tego słowa znaczeniu”. W rzeczywistości Zakon jest „zakonem, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską […]. Realizuje ona nie tylko uświęcenie swoich członków, ale także cele religijne, charytatywne i opiekuńcze”. Co więcej, „dwie cechy zakonu suwerennego i zakonnego […] są ze sobą ściśle powiązane. Jakość Instytucji jako suwerennego Zakonu jest funkcjonalna, to znaczy ukierunkowana na zapewnienie realizacji celów samego Zakonu i jego rozwoju w świecie” (Acta Apostolicae Sedis 45 [1953], 765-767).
Dlatego, będąc zakonem, zależy, w swoich różnych artykulacjach, od Stolicy Apostolskiej.
Z ojcowską troską i niepokojem śledziłem postępy Zakonu w tych latach, doceniając dzieła prowadzone w różnych częściach świata, także dzięki hojnemu wkładowi członków i wolontariuszy, a także dostrzegając potrzebę zapoczątkowania głębokiej odnowy duchowej, moralnej i instytucjonalnej całego Zakonu, zwłaszcza i nie tylko członków I klasy, ale także II klasy.
W tym celu powierzyłem mojemu Delegatowi Specjalnemu, kardynałowi Silvano Maria Tomasi, c.s., to ważne dzieło reformy, jak również rewizję Karty Konstytucyjnej i Kodeksu Melitense oraz przygotowanie Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej. Podjęto wiele kroków, ale równie wiele przeszkód i trudności napotkano po drodze.
Po wysłuchaniu i dialogu z różnymi przedstawicielami Zakonu nadszedł czas, aby zakończyć rozpoczęty proces odnowy w wierności pierwotnemu charyzmatowi. Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty, aby chronić jedność i większe dobro Suwerennego Wojskowego Zakonu Szpitalnego:
OBIECUJĘ.
nową Kartę Konstytucyjną i odpowiadający jej Kodeks Melitense, zatwierdzone przeze mnie, nakazując ich natychmiastowe wejście w życie, oraz
DEKLARACJA
1. Odwołanie Wysokich Urzędów;
2. rozwiązanie obecnej Rady Suwerennej;
3. ukonstytuowanie się tymczasowej Rady Suwerennej, składającej się z następujących członków:
– J.E. Fra’ Emmanuel Rousseau – Wielki Komandor
– JE Riccardo Paternò di Montecupo – Wielki Kanclerz
– J.E. Fra’ Alessandro de Franciscis – Wielki Szpitalnik
– H.E. Fabrizio Colonna – Syndyk Wspólnego Skarbu;
i przez:
– J.E. Fra’ Roberto Viazzo
– H.E. Fra’ Richard Wolff
– H.E. Fra’ John Eidinow
– J.E. Fra’ João Augusto Esquivel Freire de Andrade
– H.E. Fra’ Mathieu Dupont
– J.E. Antonio Zanardi Landi
– H.E. Michael Grace
– H.E. Francis Joseph McCarthy
– J.E. Mariano Hugo Windisch-Graetz
4. zwołanie Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej na dzień 25 stycznia 2023 r., w święto Nawrócenia św. Pawła, która odbędzie się zgodnie z nowym, zatwierdzonym przeze mnie Regulaminem. Nadzwyczajna Kapituła Generalna zostanie przygotowana przez mojego Delegata Specjalnego i Namiestnika Wielkiego Mistrza, przy wsparciu Tymczasowej Rady Suwerennej;
Potwierdzam wszystkie fakultety przypisane w przeszłości mojemu Delegatowi Specjalnemu do czasu zakończenia Nadzwyczajnej Kapituły Generalnej, której będzie współprzewodniczył on i Namiestnik Wielkiego Mistrza.
To, bez względu na wszelkie normy i dyspozycje prawa przeciwne, jak również wszelkie przywileje lub zwyczaje, nawet godne uwagi, które mogą być sprzeczne z tą moją decyzją.
Na koniec dekretuję, że niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i zostaje podany do wiadomości całego Zakonu.
Franciszek
Z Watykanu, 3 września 2022 r.
Magdalena Krzeczunowicz, Kierownik Kancelarii ZPKM

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM)

al. Kasztanowa 4a; 30-227 Kraków